Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

 

Cena René – Anasoft litera gymnazistov

 

Nová literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

 

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené vo finálovej desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

 

Študenti vybraných gymnázií majú na prečítanie piatich vybraných kníh sedem týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

 

Každé gymnázium za svojho víťaza hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

 

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním víťaza – laureáta ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

 

Absolútny víťaz ceny René je vyhlasovaný spravidla na podujatí Dni slovenskej literatúry, ktoré sa v Bratislave koná na konci kalendárneho roka.

 

Porota ceny Anasoft litera roku 2017 – Ján Gavura, Veronika Rácová, Ivana Hostová, Michal Habaj a Pavel Matejovič, vybrali finálovú päticu kníh pre prvý ročník ceny René 2017:

 

Gibová, Ivana: Barbora, boch & katarzia (Marenčin PT, 2016)

Karika, Jozef: Trhlina (Ikar, 2016)

Lavrík, Silvester: Nedeľné šachy s Tisom (Dixit, 2016)

Staviarsky, Víťo: Rinaldova cesta (Staviarsky, 2016)

Štefánik, Ondrej: Som Paula (Vydavateľstvo TATRAN, 2016)

 

V roku 2017 bolo do hlasovania zapojených týchto desať vybraných slovenských gymnázií a ich študenti:

 

Gymnázium bilingválne v Žiline

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach

Gymnázium v Pezinku

Gymnázium Jána Hollého v Trnave

Gymnázium vo Vrábľoch

Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici

Gymnázium Grösslingová v Bratislave

Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru 1 v Bratislave

Spojená škola Novohradská, Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave

Gymnázium Metodova v Bratislave

 

Každé gymnázium za svojho víťaza hlasovalo do 28. novembra 2017.

 

Prvá laureátka ceny René 2017 – Anasoft litera gymnazistov bola vyhlásená  9. decembra 2017 v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Autoriáda, ktorý vznikol na platforme Dni slovenskej literatúry. Stala sa ňou Ivana Gibová za knihu Barbora, boch & katarzia.

 

Oficiálna stránka ceny René: http://renecena.sk/index.html

 

Facebook: https://www.facebook.com/cenaRene/

 

Instagram: cena_rene

 

Twitter: @Rene_ALgym

pošli na vybrali.sme.sk