Ako bude vyzerať hmotná cena Anasoft litera 2021?

23.06.2021

litera fest 20. júna 2021 zatvoril výzvu pre dizajnérov a dizajnérky na návrh a realizáciu hmotnej ceny/objektu pre laureáta alebo laureátku ceny Anasoft litera 2021 v celkovej sume 1000 €. Pozrite si prihlásené návrhy.

(Kompletné znenie výzvy)

Pri príležitosti Roka slovenského dizajnu sme sa rozhodli vyzvať umelcov, umelkyne, dizajnérov, dizajnérky, umelecké skupiny či dizajnové štúdiá, aby nám poslali svoj návrh na realizáciu hmotnej ceny/objektu pre laureáta alebo laureátku ceny Anasoft litera 2021. Od 1. mája do 20. júna 2021 sme v našich e-mailových schránkach zaznamenali osem návrhov. O tom víťaznom bude do konca júla rozhodovať šesťčlenná komisia v zložení Ján Jánoš (umelecký šperkár z Ateliéru Hora pracujúci aj v Slovenskom centre dizajnu) – predseda, Simona Prokopec Fochlerová (riaditeľka ceny Anasoft litera), Andrea Makýšová VolárováMária HejtmánkováLucia Mandincová (tím Anasoft litera 2021) a Lucia Turiničová (marketingová manažérka firmy ANASOFT).

Zverejňujeme len nami vybrané ilustračné fotografie z prihlasených návrhov, ktoré neodzrkadľujú celkový koncept návrhu.

Mia Čopíková

Najväčia mágia je ukrytá vo vnútri

Cena by bola vyrobená len zo zrkadiel a skla sendvičovým spôsobom v tvare knihy. Jednotlivé vrstvy by boli lepené na seba a pripomínali by listy knihy.  Zelená farba je opačná strana zrkadla, tak ako sa vyrábajú. Všetky materiály budú použité z nepotrebných odrezkov zo sklenárstva.

 

 

autorská dvojica Barbora Gavláková a Vojtech Ruman

Návrh hmotnej ceny predstavuje doslovné stvárnenie slov anasoft litera. Kovové litery v minulosti slúžili k zhotoveniu ručnej sadzby pre tlač kníh, literatúry. anasoft = písmeno a, tvarovo vychádza z loga (písmo Garmond, klasické knižné písmo) litera = písmový znak. Funkcia: cena, zarážka, ťažítko a i. Materiál: dural (prípadne iná zliatina) Technológia: CNC frézovanie, brúsenie, leštenie.

 

Šimon Galanský

Knižné ocenenie som stvárnil v podobe typického formátu prozaickej knihy “130x205”mm. V strede objektu je kruhový otvor, ktorý predstavuje okno do minulosti, ale aj pohľad do budúcnosti. Ocenenie je bod v čase, ktoré zhmotňuje dosiahnuté úsilie a snahy autora/-ky. Je to zároveň míľnik, alebo bodka na konci vety.

 

Jaroslav Tomaščík

Tvarové riešenie objektu vyjadruje pootvorenú knihu doplnenú symbolom pera. Tvarový základ objektu tvorí výlisok – tvarovaná preglejka, striedaním javorovej a dubovej dyhy. Text je realizovaný odfrézovaním jednej vrstvy svetlej dyhy.

 

Martin Hrvol

Objekt je vyskladaný z technicky upraveného dreva a prírodného konára. Je to prepojenie prírodného a technického recyklovaného materiálu. Toto prepojenie zobrazuje jazyk, ktorý používame ako prirodzený komunikačný kód. Literatúra prirodzený jazyk variuje, aby sa čo najviac priblížila aktuálnosti a pritom jazyk zostal ,,surový“, a to aj pri komplikovaných témach. Prepojením materiálov v ich prirodzenom a spracovanom tvare zobrazujem jazykové štruktúry každodennosti, ktoré sa v textoch finalistov nachádzajú. Toto prepojenie je však neisté, nevieme či je konár súčasťou dosky, alebo naopak. Podobné prepojenie je aj v textoch finalistov, nezobrazujú skutočnosť, ale pokiaľ je dobre zvládnutý jazyk, nedokážem si predstaviť, že je to len naratívna fikcia.

 

 

Drahoš Prihel

Venuje sa brúseným skleneným objektom, hutne modelovaným objektom, sklárskemu dizajnu, maľovaným taveným obrazom a vitráži, drevenej soche, soche v kove, maľbe – pastelom. Realizácie vitráží, sklenených objektov, osvetľovacích telies, cien a darov pre súkromné firmy, banky, súkromné domy.

 

 

Petra Lukovicsová

Objekt sám osebe je vo svojej jednoduchosti nevýrazný, ožíva a nadobúda význam až spojením s knihou, ktorá má hlavnú úlohu pri tejto príležitosti. Prepája úžitkový objekt, poličku s výnimočnými knihami. Cena s ocenenou knihou v jednom.
 
 

Kristína Dzuričková

Do výzvy o vytvorenie hmotnej ceny Anasoft litera 2021 som sa rozhodla poslať svoje vlastné dielo, ktoré som vytvorila v Nórskom meste Nottoden v roku 2019. Ide o objekty určené do interiéru, vyrobené z jaseňového dreva. Ručne vyrobené a opracované objekty využívajú tradičné remeselné stolárske princípy. Dielo, resp. jeho formu som sa rozhodla vymaniť z jej pôvodného kontextu a ponúknuť ju do vášho literárneho kontextu. Čítanie akejkoľvek luteratúry pomáha človeku odpútať sa od sveta v ktorom žije a vzlietnuť. Tak ako povedal ruský básnik Alexander Sergejevič Puškin: „Knihy sú ľuďom to, čo krídla vtákom."
 
 
Rozhodnutie komisie víťazného návrhu bude zverejnené 1. 8. 2021 na webstránke ceny Anasoft litera ako aj na jej sociálnych sieťach.
 

Späť na novinky