Debnár, Marek

 

(1979)

porotca 2015

Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, doktorát obhájil na tému vzťahu autora a subjektu. Počas štúdia absolvoval viecero študijných a výskumných pobytov v Poľsku, Čechách a vo Francúzsku. Od roku 2014 pôsobí ako pedagóg na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Oblasťou jeho záujmu je filozofia, literatúra a etika. V roku 2009 získal prémiu v súťaži Básne. Pravidelne publikuje v časopise Romboid. V roku 2013 mu vyšla kniha Medzi myšliekou a obrazom – vybrané kapitoly z filozofie literatúry.