Re-book 2018

Študenti Laboratória typografie VŠVU (Typolab), ktorý vedú Palo Bálik a Jan Čumlivski, vytvárajú knihám nominovaným na cenu Anasoft litera minulý rok nový dizajn. S Michalom Tornyaiom študenti okrem dizajnu a sadzby riešia aj autorské titulkové písmo na obálku.

Prototypy kníh sú vytlačené v exkluzívnom počte a sú nepredajné. Porovnať s originálmi a prelistovať si ich môžete na výstave v rámci litera festu.

Študenti v rámci projektu prvýkrát pred verejnosťou obhajujú výsledky svojej práce, a tak sa učia postaviť za svoje dielo a názory.