Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

zverejnené: 06.03.2011

Podporte nás

 

2% pre Anasoft litera

Milí priatelia!
v tomto období máte možnosť venovať 2% z vašich daní vami vybranej mimovládnej neziskovej organizácii. Venujte ich Anasoft litere. Literárnu cenu Anasoft litera organizuje občianske združenie ars_litera od roku 2006.

Spolu s projektom literárnej ceny združenie organizuje aj literárny festival Anasoft litera a v spolupráci s regionálnymi knižnicami, inštitúciami, či strednými školami autorské čítania.
Projekt Anasoft litera je finacovaný štandardným viaczdrojovým spôsobom. Vašim príspevkom podporíte predovštkým lepšiu informovanosť nových kvalitných knihách, podujatia v knižniciach a na stredných školách, festival Anasoft litera, jednoducho slovenskú pôvodnú literatúru.

 
- názov: ars_litera, o.z.
- právna forma: občianske združenie
- sídlo:
Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
- IČO:
30801273

Údaje vpíšte priamo do vášho daňového priznania. Ak daňové priznanie nepodávate, môžete si tu stiahnuť tlačivá, ktoré vám potvrdí zamestnávateľ a pošlete ho na daňový úrad. Upozornenie - výška vašich 2 percent musí byť minimálne 3,32 € (8,30 € v prípade právnickej osoby).
Ďakujeme!

 

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostníci):

1.      Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ A, potom venujte pozornosť VIII. oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Ak vypĺňate Daňové priznanie pre fyzické osoby – typ B, potom venujte pozornosť XII. Oddielu s názvom „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona.“ Do príslušných koloniek uveďte:
sumu 2% z vašej dane: --- EUR
IČO: 30801273
Právna forma: občianske združenie
Názov: ars_litera

2.      Sídlo: Mlynská dolina 41, 811 02 Bratislava
2. Vyplnené daňové priznanie za rok 2010 doručte vášmu daňovému úradu a uhraďte daň.

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
3. Najneskôr do 30. apríla 2011 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

 

Ďakujeme!

pošli na vybrali.sme.sk