Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

zverejnené: 24.02.2015

Kniha Jany Juráňovej preplávala oceán 

 

Kniha Jany Juráňovej Žila som s Hviezdoslavom bola vo finále Anasoft litera v roku 2008. O sedem rokov neskôr vychádza jej preklad v USA. Položili sme teda autorke pár otázok. 

 

Nedávno vám vyšiel vo vydavateľstve Calypso Editions preklad knihy Žila som s Hviezdoslavom. Čo tomu predchádzalo? 

Vcelku nič dramatické ani výnimočné. Júlia Sherwood mi pred časom napísala, že sa jej kniha veľmi páči, takže by chcela anglický preklad tejto knihy ponúknuť nejakému vydavateľstvu. Naozaj poslala ukážku s mojím životopisom rôznym vydavateľstvám. Bola som dosť skeptická, lebo ak je nejaká z mojich kníh vyslovene určená pre čitateľky a čitateľov na Slovensku, tak je to práve Žila som s Hviezdoslavom. Julka bola vytrvalá, posielala ukážky všade možne, podrobne by o tom vedela hovoriť ona. Napokon sa to podarilo vo vydavateľstve Calypso Editions, čo je malé alternatívne vydavateľstvo v USA. Práve preto, že to vydavateľstvo nemá veľké finančné ani iné kapacity, Julka Sherwood odviedla aj mnoho organizačnej a administratívnej práce, nehovoriac o tom, že spolu so svojím manželom Petrom knižku vynikajúco preložili. Samozrejme, pomohlo aj to, že v rámci Literárneho informačného centra pôsobí komisia SLOLIA, ktorá prispela na vydanie knihy.

 

Názov knihy v angličtine je Ilona. My Life with the Bard. Vznikli prekladom v diele nejaké interpretačné posuny? Pokiaľ áno, do akej miery?   

Názov je takto pozmenený preto, že v angličtine nemá zmysel vysvetľovať hneď v prvom kroku, kto bol Hviezdoslav. Z knihy sa to čitatelia a čitateľky do istej miery dozvedia a napokon text je pre anglické vydanie vybavený aj vysvetlivkami, o ktoré sa tiež postarali Sherwoodovci. Napokon Júlia zabezpečila aj úvod, ktorý napísala Sivlia Tomášková. Nielenže je to pre takúto knihu užitočná vec, ale veľmi som sa tomu potešila aj kvôli tomu, že Silvia písala do časopisu Aspekt v 90. rokoch veľmi zaujímavé štúdie. Text je preložený tak kongeniálne, že pokiaľ moje znalosti angličtiny siahajú, nijaké posuny som si nevšimla.

 

Čakajú na vás teraz autorské čítania a besedy v USA? Prípadne budú nejaké iné prezentácie knihy? 

Ako som už uviedla, kniha vyšla v malom alternatívnom vydavateľstve, ktoré má sotva prostriedky na to, aby organizovalo pozvanie autorov a autoriek naprieč cez oceán. O to viac si cením, že kniha vôbec vyšla, keďže aj ja pôsobím najmä v takomto skromnom alternatívnom prostredí a viem, koľko kapacít to všetkých zúčastnených stojí, aby sa vôbec niečo podarilo.

 

Aké preklady vašich kníh sa momentálne ešte chystajú?​ 

Andrea Reynolds v Lipsku prekladá knihu rozhovor s Agnešou Kalinovou Mojich sedem životov, ktorá má vyjsť vo vydavateľstve Gabriele Schaefer Verlag, knihu plánujú vydať aj v češtine vo vydavateľstve Prostor.

Vo vydavateľstve Ars LAMINA v Macedónsku vyjde Žila som s Hviezdoslavom, naozaj sa nestačím čudovať, že práve kniha tak veľmi orientovaná na Slovensko oslovuje ľudí za našimi hranicami. Písala mi aj prekladateľka z Rakúska, že ju plánuje preložiť. Zdenka Belićová pripravuje antológiu súčasnej slovenskej poviedky v srbskom jazyku, kde by mala byť zaradená moja próza Aj vedľajšie postavy majú svoje dni, ktorá vyšla v Romboide a je vlastne podkladom pre jednu časť pripravovaného románu.

Nedávno mi vyšla v antológii slovenskej drámy v Rusku hra Reality snov v preklade Alle Maškovej; kniha poviedok a jednej hry Lásky nebeské v maďarskom preklade Eriky Horváth vo vydavateľstve AB Art, kde už vyšla pred časom aj kniha Iba baba a Utrpenie starého kocúra.

 

Knihu  Ilona. My Life with the Bard si môžete zakúpiť na stránke: .calypsoeditions.org

pošli na vybrali.sme.sk