Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

zverejnené: 01.02.2012

Literárna cena Anasoft litera mení štatút

Literárna cena Anasoft litera v siedmom roku svojej existencie mení štatút. Medzi automaticky hodnotené knihy budeme počínajúc rokom vydania 2011 zaraďovať aj prekladové tituly spisovateľov, ktorí sú občanmi Slovenska a majú inú národnosť ako je slovenská, so zámerom zohľadniť v hodnotení poroty aj literatúru menšín. Porota bude hodnotiť vydané preklady do slovenského jazyka a relevantným rokom bude rok vydania prekladu. Medzi hodnotené knihy tiež zaradíme tituly napísané v slovenskom jazyku vydané v zahraničí.

 

Štatút literárnej ceny meníme s vedomím, že literárna cena prestáva byť len cenou za slovenskú pôvodnú prózu, ale stáva sa aj cenou za preklad prozaického diela autora inej ako slovenskej národnosti žijúceho na Slovensku. Prihliadať sa bude na slovenský preklad, ktorý porote literárnej ceny Anasoft litera umožní diela hodnotiť, pretože je nereálne, aby všetci členovia poroty čítali diela vo všetkých pôvodných jazykoch. Uvedomujeme si pritom, že preklad originálneho diela je interpretácia, preklad sa stáva aj dielom prekladateľa a kvalitu originálneho diela ovplyvňuje. Toto rozhodnutie napriek tomu považujeme za prínosné, pretože zohľadňuje dvojdomosť autorov.

 

Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré majú významný podiel menšín. (V poslednom vyhodnotenom sčítaní obyvateľov SR sa k menšinám prihlásilo viac ako 700 000 obyvateľov, čo je približne 13%.) Hodnotenie diel spisovateľov, ktorí žijú na Slovensku a píšu v inom ako slovenskom jazyku v kontexte slovenskej literatúry považujeme za krok, ktorý je potrebný. Chceme prispieť k búraniu bariér a múrov, k otvorenej komunikácii s menšinami, čo v konečnom dôsledku môže priniesť predovšetkým obohatenie, a to pre občanov slovenskej národnosti, pre občanov Slovenskej republiky inej národnosti, ale tiež pre slovenskú kultúru, literatúru a tiež pre literárnu cenu Anasoft litera.

 

Chceli by sme tiež doplniť, že medzi slovenskými literárnymi cenami existujú aj literárne ceny zamerané na literatúru menšín, ktoré hodnotia ich literatúru v pôvodných jazykoch. Je to Cena Imre Madácha, cena za najlepšie pôvodné dielo v maďarskom jazyku a za najlepší preklad diela zo slovenčiny do maďarčiny, Cena Alexandra Pavloviča za najlepšie literárne dielo napísané po rusínsky a Cena Ivana Franka za najlepšie knižné dielo v ukrajinskom jazyku a za najlepší publikovaný preklad uceleného diela zo slovenčiny do ukrajinčiny. Všetky tri literárne ceny udeľuje Literárny fond. V rámci Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska udeľuje ceny aj Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku a Spolok ukrajinských spisovateľov na Slovensku.

Literárna cena Anasoft litera nebude prvou slovenskou cenou, ktorá bude orientovaná aj na menšiny, bude však prvou literárnou cenou, ktorá bude v rámci svojich možností literatúru národnostných menšín vnímať ako súčasť slovenskej literatúry.

pošli na vybrali.sme.sk