Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Jana Juráňová

 

finalistka 2007, 2009, 2011, 2013

 

(1957) Senica

 

Vyštudovala ruštinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala ako dramaturgička v trnavskom divadle, ako zástupkyňa šéfredaktora Slovenských pohľadov (1991 – 1993), komentátorka Slobodnej Európy, editorka viacerých knižných projektov atď. Roku 1993 s viacerými spolupracovníčkami založila feministický kultúrny, vzdelávací a publikačný projekt Aspekt. Jej knihy Orodovnice (2006), Žila som s Hviezdoslavom (2008), Lásky nebeské (2010) a Nevybavená záležitosť (2013) boli vo finále Anasoft litera.

 

 

 

rozhovory v denníku SME: 20092007, 2011 

rozhovor v týždenníku Žurnál

 

 

Nevybavená záležitosť

Aspekt

(2013)

 

Z predchádzajúcej spomienkovej knihy – rozhovoru s Agnešou Kalinovou Mojich 7 životov– si Jana Juráňová odniesla viacero načatých príbehov. Jeden z nich sa stal inšpiráciou pre prózu Nevybavená záležitosť. Autorka sa cez príbeh mladej ženy na starom portréte ponára do životov iných, aby do nich vtiahla aj nás: so zmyslom pre kontrast detailne konkretizuje priestory, do ktorých jemne a hĺbavo skicuje protagonistky svojej prózy (ja-rozprávačku, Editu, Mačku, Soňu, Marišku...) a ich interakcie s okolím. V útržkoch minulosti sa tu zrkadlí súčasnosť a vice versa.

 

 

 

Lásky nebeské

Aspekt

(2010)

 

Kniha poviedok vykresľuje lásky platonické, idylické, večné, každodenné, tragické, komické, mladé, staré, bulimické aj politické – jednoducho storaké lásky nebeské, no najmä pozemské.

Juráňovej zmysel pre humor a iróniu sme mali možnosť spoznať už v jej predchádzajúcich knihách. V krátkych poviedkach Lásky nebeské je tento spôsob rozprávania ešte vypuklejší – navyše, okrem irónie sú okorenené aj sebairóniou.

 

V roku 2013 vyšla v preklade Eriky Horváth pod názvom Égi szerelmek v maďarskom vydavateľstve AB-ART.

 


 

Žila som s Hviezdoslavom

Aspekt

(2008)

 

Jana Juráňová síce s Hviezdoslavom žiť nestihla, zato našla v zaprášených archívoch a svojej nemóresnej fantázii kontúry Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. Náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik. „A hoci Ilonin život po smrti muža stratil svoju náplň, nestratil význam. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo. A bolo sa o čo starať.“

 

V roku 2014 vyšla v anglickom preklade Julie a Petra Sherwoodovcov pod názvom Ilona. My Life with the Bard v americkom vydavateľstve Calypso Editions.

 

 

 
 

Orodovnice      

Aspekt

(2006)

 

Ružena, Klára, Elena, mama. A jedna rodinná oslava, kde je takmer všetko inak. Alebo je všetko práve že tak. A jeden pohreb na konci. Ženské postavy Jany Juráňovej sa nemôžu sťažovať na to, že by zanikali v Žene, ktorú nielen literatúra tak často ťahá za nohy. Ženy sú orodovnice. Alebo kradnú mužov iným ženám, alebo sú krkom, čo hýbe hlavou, i keď veľmi dobre vieme, že je ľahšie pohnúť čímkoľvek iným než takou hlavou. No a tie ostatné sú orodovnice

 
       
       
       
     
pošli na vybrali.sme.sk