Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Cena René – Anasoft litera gymnazistov

 

Nová literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s kvalitnou súčasnou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných gymnázií raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

 

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

 

Študenti vybraných gymnázií majú na prečítanie piatich vybraných kníh sedem týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

 

Každé gymnázium za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

 

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

 

Absolútny laureát alebo absolútna laureátka ceny René je vyhlasovaný spravidla na podujatí Dni slovenskej literatúry, ktoré sa v Bratislave koná na konci kalendárneho roka.

 

V druhom ročníku ceny René porota v zložení Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Zoltán Rédey vybrali pre študentov tieto tituly v abecednom poradí:

 

Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017

Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017

Majling, DanielRuzká klazika, BRAK, 2017

Pupala, RichardČierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017

Rozenbergová, VandaMuž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

 

V roku 2018 je do hlasovania zapojených týchto vybraných slovenských škôl a ich študenti:

 

Gymnázium bilingválne v Žiline

Evanjelické gymnázium Jana Amosa Komenského v Košiciach

Gymnázium v Pezinku

Gymnázium Jána Hollého v Trnave

Gymnázium vo Vrábľoch

Gymnázium Grösslingová v Bratislave

Gymnázium na Ul. Ladislava Sáru 1 v Bratislave

Spojená škola Novohradská, Gymnázium Juraja Hronca v Bratislave

Gymnázium Metodova v Bratislave

*(zoznam postupne dopĺňame)

 

Každé gymnázium za svojho víťaza hlasuje do konca novembra 2018.

Laureát alebo laureátka ceny René 2018 – Anasoft litera gymnazistov bude vyhlásený/vyhlásená v decembri na festivale Dni slovenskej literatúry. 

 

Prvá laureátka ceny René 2017 – Anasoft litera gymnazistov bola vyhlásená  9. decembra 2017 v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Autoriáda, ktorý vznikol na platforme Dni slovenskej literatúry. Stala sa ňou Ivana Gibová za knihu Barbora, boch & katarzia.

 

Oficiálna stránka ceny René: http://renecena.sk/index.html

 

Facebook: https://www.facebook.com/cenaRene/

 

Instagram: cena_rene

 

Twitter: @Rene_ALgym

pošli na vybrali.sme.sk