Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Cena René – Anasoft litera gymnazistov

 

Nová literárna cena René má podporovať čítanie mladých, prejaviť u nich záujem o knihy a zoznámiť ich s hodnotnou súčasnou slovenskou literatúrou. Udeľujú ju študenti vybraných stredných škôl raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo. Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Ocenenie vzniklo v roku 2017.

 

V prvej fáze študenti prečítajú finálovú päticu kníh, ktoré im odporučí porota aktuálneho ročníka ceny Anasoft litera. Tituly môžu, ale nemusia byť zastúpené v desiatke ceny Anasoft litera, pretože porota pri cene René prihliada na cieľovú skupinu mladých čitateľov.

 

Študenti vybraných stredných škôl majú na prečítanie piatich finálových kníh niekoľko týždňov, potom diskutujú o nominovaných knihách a sami vyberajú najlepšiu pôvodnú knihu uplynulého roka.

 

Každá škola za svojho laureáta hlasuje do konca novembra. Každý žiak má jeden hlas a titul s najväčším počtom hlasov je víťazom prvého kola, ktorého škola nominuje do druhého kola.

 

V druhom kole jeden študent ako zástupca školy diskutuje s oponentmi z ostatných gymnázií o ich preferovaných tituloch. Na spoločnom stretnutí určia hlasovaním laureáta alebo laureátku ceny René – Anasoft litera gymnazistov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje počet študentov, ktorí sa v jednotlivých školách do projektu zapojili.

 

Absolútny laureát alebo absolútna laureátka ceny René je vyhlasovaný/á spravidla v ramci podujatia Dni slovenskej literatúry, ktoré sa v Bratislave koná na konci kalendárneho roka ako súčasť festivalu Autoriáda.

 

V druhom ročníku ceny René porota v zložení Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Derek Rebro, Patrik Oriešek a Zoltán Rédey vybrali pre študentov tieto tituly v abecednom poradí:

 

Hečko, Maroš: Ďalej na západ sa dá ísť len na východ, Vydavateľstvo TATRAN, 2017

Lesná, Ľuba: Tisícročná žena, Vydavateľstvo Artforum, 2017

Majling, DanielRuzká klazika, BRAK, 2017

Pupala, RichardČierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017

Rozenbergová, VandaMuž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo Slovart, 2017

 

V roku 2018 bolo do hlasovania zapojených 19 vybraných slovenských škôl a ich študenti (zoznam tu).

 

Druhý laureát ceny René 2018 – Anasoft litera gymnazistov bol vyhlásený 1. decembra 2018 v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Autoriáda. Stal sa ním Daniel Majling za knihu Ruzká klazika.

 

Prvá laureátka ceny René 2017 – Anasoft litera gymnazistov bola vyhlásená  9. decembra 2017 v bratislavskej Novej Cvernovke na festivale Autoriáda, ktorý vznikol na platforme Dni slovenskej literatúry. Stala sa ňou Ivana Gibová za knihu Barbora, boch & katarzia.

 

Oficiálna stránka ceny René: http://renecena.sk/index.html

 

Facebook: https://www.facebook.com/cenaRene/

 

Instagram: cena_rene

 

Twitter: @Rene_ALgym

pošli na vybrali.sme.sk