Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Zoltán Rédey

 

 

(1968)

 

Literárny vedec. Pôsobí v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Predmetom jeho odborného záujmu je teória literatúry, interpretácia literárneho, predovšetkým básnického diela a súčasná, resp. ponovembrová slovenská poézia a próza so zreteľom na poetologické a recepčno-interpretačné aspekty konkrétnych textov. Od začiatku 90. rokov publikuje v tejto oblasti články, recenzie a štúdie v literárnych časopisoch,  je autorom viacerých knižných monografií. Porotca ceny Anasoft litera v roku 2007 a 2018.

pošli na vybrali.sme.sk