Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Marta Součková

Literárna vedkyňa, pôsobí na FF PU v Prešove.
Vyučuje slovenskú medzivojnovú literatúru, literárnu kritiku a slovenskú literatúru po roku 1989, ktorú literárno-kriticky reflektuje a zároveň o nej od roku 2002 usporadúva na FF PU odborné semináre a edituje zborníky z nich.

pošli na vybrali.sme.sk