Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Ján Gavura

 

(1975)

 

pôsobí ako odborný asistent na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, kde vyučuje dejiny a teóriu slovenskej a svetovej literatúry 20. storočia. Vo svojom výskume sa zameriava predovšetkým na poetiku a interpretáciu umeleckého textu. Je autorom knižných monografií Ján Buzássy (2008) a Lyrické iluminácie (2010). Editorsky pripravil zbierku esejí o básnickom preklade Jedna báseň, dva jazyky (2008) a výber z novinárskej a básnickej tvorby Laca Novomeského Básne a úvahy (2010). Napísal dve básnické zbierky Pálenie včiel (2001) a Každým ránom si (2006) a z angličtiny preložil romány C. McCarthyho Cesta (2009) a R. Welcha Principiálny román (2009, v spolupráci) a výbery z básnických diel C. A. Duffyovej, M. Sweeneyho, J. Sutherlanda-Smitha, L. O'Sullivanovej a ďalších. Pracuje tiež ako redaktor časopisu Enter (kam zo súčasnej kultúry).

pošli na vybrali.sme.sk