Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Lucia Molnár Satinská

 

 

(1986)

 

Jazykovedkyňa a prekladateľka. Vyštudovala komparatistiku, anglistiku-amerikanistiku a slovakistiku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe (2005 – 2011). Absolvovala ročný pobyt na inštitúte Bálinta Balassiho v Budapešti (2009/2010). Od roku 2011 pôsobí v Jazykovedného ústave Ľ. Štúra SAV. Medzi jej výskumné témy patrí viacjazyčnosť na Slovensku, jazyková krajina, jazyková politika či rodovo citlivý jazyk. Venuje sa tiež popularizácii jazykovedy, slovenčiny aj maďarčiny a ďalších menšinových jazykov na Slovensku. Medzi jej literárne aktivity patrí preklad beletrie z maďarčiny a spravovanie otcovej rukopisnej pozostalosti. Porotkyňa ceny Anasoft litera v roku 2018.

pošli na vybrali.sme.sk