Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Marta Součková

 

Vyštudovala slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra na FF UK v Bratislave. Je profesorkou slovenskej literatúry na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, v súčasnosti pôsobí ako lektorka na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. Je autorkou monografií Personálna téma v prozaickom texte (2001) a P(r)ózy po roku 1989 (2009), editorkou výberov Jozef Cíger Hronský. Prózy (2008) a Milo Urban. Prózy (2013) a desiatich zborníkov z medzinárodných konferencií o slovenskej literatúre po roku 1989 a 2000. Spolupracovala i na kolektívnom projekte Slovník slovenských spisovateľov (ed. V. Mikula, 1999, 2005). Je členkou redakcie časopisu Romboid. 

pošli na vybrali.sme.sk