Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Michal Jareš

 

(1973)

 

Pracuje na Ústave pre českú literatúru AV ČR, zároveň bol v rokoch 1999 – 2012 redaktorom literárneho časopisu Tvar. Okrem toho je aj redaktorom niektorých kníh, editorom a básnikom (o. i. zbierky Brzo je k lásce Pozdě k řečem a Kdo dnům rozumí). Venuje sa českej a slovenskej literatúre a kultúre 20. a 21. storočia v ich najširších rámcoch (od vysokej až po populárnu). Okrem iného sa postaral o edičné spracovanie Básnického diela Štefana Strážaya (2011). Spoločne s Pavlom Janáčkom je autorom komentovaného súpisu zošitových edícií 30. a 40. rokov 20. storočia Svět rodokapsu, s ďalšími kolegami sa venuje tiež dejinám československého komiksu.

 

 

foto (c) Michael Woegerbauer

pošli na vybrali.sme.sk