Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

René Bílik

(1960)

 

Je profesorom slovenskej literatúry a vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave a samostatným vedeckým pracovníkom Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám slovenskej literatúry po roku 1945, teórii literatúry a problematike interpretácie umeleckého textu. Je autorom vedeckých monografií Industrializovaná literatúra (1994), Ľubomír Feldek (2000), Duch na reťazi (2008), Historický žáner v slovenskej próze (2008), vysokoškolskej učebnice Interpretácia umeleckého textu (2009) a publicistickej knihy No a čo! (2001). Bol redaktorom časopisov Kultúrny život a OS,  predsedom Obce spisovateľov Slovenska a členom Rady Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska.

pošli na vybrali.sme.sk