Anasoft litera

Cena za pôvodnú slovenskú prózu

Živý bič: Živá literatúra útočí na čítanky!  

 

 

Do učebnice literatúry sa nezmestí všetko, najmä nie to, čo je momentálne aktuálne. Práve preto je tu projekt Živý bič. Prináša vám možnosť osobne sa stretnúť s autormi, ktorí hovoria jazykom, akému rozumiete. V knižniciach a na stredných školách predstavíme spisovateľov, ktorých tvorba je súčasná a jedného dňa sa ich meno možno ocitne aj v nových vydaniach čítaniek.

 

Program:

 

7. apríl

Peter Krištúfek / Mestská knižnica Sabinov 

Márius Kopcsay / Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

 

8. apríl

Peter Krištúfek / Gymnázium Leonarda Stöckela v Bardejove

Márius Kopcsay / Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

 

25. apríl

Stanislav Rakús / Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Dušan Dušek / Malokarpatská knižnica v Pezinku

 

29. apríl

Márius Kopcsay / Gymnázium Levice


14. jún

Monika Kompaníková / Gymnázium vo Vrábľoch

Laco Kerata / Obchodná akadémia v Prievidzi

 

15. jún

Laco Kerata / Stredná priemyselná škola Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

 

20. september

Jana Beňová / Gymnázium Metodova v Bratislave 


3. október

Irena Brežná / Miestna knižnica v Bratislave-Dúbravke

 

3. november

Peter Balko / Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša v Prešove

Peter Balko / Gymnázium sv. Moniky v Prešove

Peter Šulej / Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach

Marek Vadas / Gymnázium Trebišovská v Košiciach

 

4. november

Peter Balko a Peter Šulej / Súkromná stredná umelecká škola filmová v Košiciach

 

10. november

Vanda Rozenbergová / Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku

 

21. november 

 Ján Litvák / Konzervatórium v Banskej Bystrici

 

23. november 

Monika Kompaníková / Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity

Peter Balko / Súkromné slovanské gymnnázium v Bratislave

 

22. november

Juraj Briškár / Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

 

25. november

Marek Vadas / Evanjelické gymnázium Jána Amosa Komenského v Košiciach

 

29. november

Jaro Rihák / Gymnázium Pezinok

 

30. november

Jaro Rihák / Obchodná akadémia Pezinok

Jaro Rihák / Mestská knižnica Modra 

 

7. december

Jana Beňová / VŠMU v Bratislave

 

8. december

Marek Vadas / Mestská knižnica mesta Piešťany

Zuzana Cigánová / Mestská knižnica Ruda Morica v Stupave


13. december

Juraj Šebesta / Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote


14. december

Rút Lichnerová / Štátna vedecká knižnica v Banskej – Literárne a hudobné múzeum

 

15. december

 Jana Bodnárová / Gymnázium M. R. Štefánika v Košiciach

 

16. december

Zuska Kepplová / Stredná odborná škola Komenského v Trebišove 

 

19. december

Peter Krištúfek / Gymnázium vo Vrábľoch 

pošli na vybrali.sme.sk