Cenu Anasoft litera získal Stanislav Rakús za knihu Ľútostivosť

26.10.2022

Stanislav Rakús je dvojnásobným laureátom literárnej ceny Anasoft litera. Prvý raz si prevzal ocenenie v roku 2010 za knihu Telegram. V stredu 26. októbra získal cenu Anasoft litera za zbierku próz Ľútostivosť, ktorá vyšla vo vydavateľstve KK Bagala.

 

O lauretáovi konsenzuálne rozhodla odborná porota, ktorú tento rok tvorili: germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka a rodová expertka Jana Cviková, poľská prekladateľka a spisovateľka Weronika Gogola, literárna vedkyňa a pedagogička Tamara Janecová, redaktor, literárny kritik a prekladateľ Gábor Csanda a literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík.  Vybrať tú najlepšiu z piatich kvalitných prozaických diel bola pre nich neľahká úloha.  

„Ocenená kniha Ľútostivosť obsahuje okrem titulnej poviedky ďalšie štyri prózy s príznačnými názvami Dom na Agátovej ulici, Cintorínska štvrť, Ohrozenie, Olivovozelené sako – ich spoločným menovateľom je prívetivá ľudskosť. Rakús zobrazuje postavy z rozličných pomerov v bežných i vysoko problémových životných situáciách spôsobom, ktorý akoby v sebe syntetizoval baladicko-tragickú tonalitu jeho prvých próz, tu prítomnú v častých motívoch smrti, a humorno-groteskné ladenie jeho neskorších textov, často prinášajúcich oslobodzujúci smiech,“ približuje svoje rozhodnutie odborná porota a ďalej dodáva. To všetko sa deje s typicky rakúsovskou štylistickou vynaliezavosťou, vďaka ktorej sa čítanie jeho textov stáva výnimočným zážitkom. Cenné u Stanislava Rakúsa je aj to, že v zrelom prozaickom veku sa oproti predošlým textom dokázal vo svojej poetike posunúť na novú úroveň.“

Stanislav Rakús pôsobí v súčasnosti ako emeritný profesor na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity. Debutoval novelou Žobráci (1976). Neskôr mu vyšla zbierka poviedok Pieseň o studničnej vode (1979), novela Temporálne poznámky (1993), Nenapísaný román (2004), román Excentrická univerzita (2008), kniha poviedok Telegram (2009), za ktorú získal cenu Anasoft litera v roku 2010 a poviedkový súbor Fáza uvoľnenia (2013). Ocenená kniha Ľútostivosť vyšla v roku 2021. Stanislav Rakús napísal aj knihu humorne ladených rozprávok pre deti Mačacia krajina (1986). Za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Mnohé z jeho kníh boli preložené. Je aj autorom niekoľkých literárno-vedných publikácií.

„Som prekvapený, pretože viem, že doteraz dva razy získal toto ocenenie len Pavel Vilikovský,“ reagoval v telefonickom rozhovore s organizátorkami literárnej ceny Stanislav Rakús a ďalej dodal: „Svojím spôsobom ma to aj teší, pretože človek nepíše prózu pre seba, ale pre iných. Ja pokladám čitateľa za rovnocenného partnera autorovi. Autor a čitateľ sú z hľadiska prijímania sveta a jeho interpretácie približne na rovnakej úrovni, ktorú ja zvyčajne nazývam múzickosťou. To znamená, že autor je ten, ktorý vytvára, ale čitateľ je ten, ktorý dotvára. Hovorievam, uvažujúc o literatúre v prehnanom zmysle, samozrejme, v hyperbolickom, že do polovice napíše dielo autor a z druhej polovice ho dopisuje múzický typ čitateľa.“

Laureát ceny Anasoft litera 2022, Stanislav Rakús, získal cenu honorovanú sumou 10 000 eur a zároveň hmotnú cenu od dizajnéra Šimona Galanského, ktorá je v podobe typického formátu prozaickej knihy “130 x 205” mm. V strede objektu je kruhový otvor. Ten predstavuje okno do minulosti, ale aj pohľad do budúcnosti. Ako prezradil samotný dizajnér: „Ocenenie je bod v čase, ktoré zhmotňuje dosiahnuté úsilie a snahy autora. Je to zároveň míľnik alebo bodka na konci vety."

V archíve Rádia Devín si vypočujte Čítanie na pokračovanie z knihy Ľútostivosť v interpretácii Igora Kasalu: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/11224/1807344

Prečítajte si recenziu Vladimíra Barboríka:https://www.plav.sk/node/257 

Okrem hlavného ocenenia bola opäť udelená aj Cena čitateľov a čitateliek, ktorú tento rok získal Lukáš Onderčanin a jeho dokumentárny románUtópia v Leninovej záhradez vydavateľstva Absynt. Podľa slov porotkyne Weroniky Gogola: „Je to kniha, ktorá síce vychádza z 'non-fiction', ale zároveň je vyrozprávaná ako dobrodružný román na veľmi vysokej literárnej úrovni.“ Slovenský novinár Lukáš Onderčanin vo svojom dokumentárnom románe ponúka príbeh družstva Interhelpo, ktoré vzniklo v ďalekom Kirgizsku, aby pomohlo pri budovaní Sovietskeho zväzu. Z čriepkov mnohých ľudských osudov skladá pútavú mozaiku celej existencie československej komúny pod štítmi Ťanšanu, ktorá si medzi rokmi 1925 a 1945 zažila ťažké chvíle neľahkých začiatkov, obdobie rozkvetu, malé i väčšie vzbury ako aj definitívny rozklad. Je to kniha nielen o sile agitácie, ale aj o skutočnej moci nezničiteľných snov. „Dnes si vieme zistiť, čo sa dialo v Kirgizsku alebo ako vyzerá hocijaká destinácia, kam ideme na dovolenku alebo na cestu. Ale títo ľudia neboli ani vo väčšom meste, ani v hlavnom meste a vybrali sa mesiac vlakom do úplne iného sveta,“ prezradil autor v rozhovore, ktorý pre cenu Anasoft litera natočila režisérka Hana Hančinová.

 → Prečítajte si rozhovor s autorom knihy v Denníku N.

→ Lukáš Onderčanin vo vysielaní Rádia FM: https://www.rtvs.sk/radio/archiv/1472/1592365

Literárna cena Anasoft litera sa udeľuje za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického literárneho diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich diela alebo preklady ich diel do slovenského jazyka sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. V prípade, že v ostatnom ročníku literárnej ceny nebola niektorá próza v zozname hodnotených kníh, je automaticky zaradená do zoznamu nasledovného roka.

Knihy nominované na cenu Anasoft litera boli prezentované na litera feste v Bratislave, na besedách a autorských čítaniach v slovenských kultúrnych centrách a kníhkupectvách v rámci projektu Anasoft litera uvádza, ale ajprostredníctvom ďalších aktivít občianskeho združenia ars_litera.

Spomenuté podujatia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Generálnym partnerom ceny Anasoft litera je softvérová spoločnosť ANASOFT. Ďakujeme za podporu aj ďalším partnerom a mediálnym partnerom.

Záznam online streamu z udeľovania cien Anasoft litera 2022 je dostupný na YouTube kanáli literárnej ceny Anasoft litera a na jej facebookovej stránke.

Krátke životopisy poroty: https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/porota

Zoznam laureátok a laureátov ceny Anasoft litera: https://www.anasoftlitera.sk/main/anasoft-litera/oceneni

 

 

Späť na novinky