Anasoft litera

Anasoft litera je
slovenská literárna cena.

Udeľuje sa raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich prózy sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Autor alebo autorka najlepšej knihy získa odmenu honorovanú sumou 10 000 €.

Výsadou ceny Anasoft litera je predovšetkým automatická nominácia všetkých slovenských prozaických titulov a každoročná zmena päťčlennej odbornej poroty. Výnimočnosť tejto ceny spočíva v tom, že nie je len o jednom slávnostnom ceremoniáli, ale že jej aktivity sú celoročné.

Novinky

Dobrú chuť a na zdravie!

18.09.2019

Jedenie má Anasoft literu a Cenu čitateľov si odnáša Milo Janáč.

Vyhlásenie cien Anasoft litera 2019

11.09.2019

V stredu 18. 9. 2019 o 19.00 sa uskutoční slávnostný ceremoniál odovzdávania cien za najlepšie prozaické dielo vydané v uplynulom roku.

Finálová päťka Anasoft litera 2019

03.09.2019

V utorok 3. septembra 2019 odborná porota literárnej ceny za prózu Anasoft litera vyhlásila piatich finalistov. Užší výber z desiatich kníh sa v histórii tejto ceny udial druhýkrát.

Máme nového oficiálneho a odborného garanta

21.08.2019

Občianske združenie ars_litera, ktoré organizuje cenu Anasoft litera, podpísalo Zmluvu o spolupráci s Ústavom slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied na roky 2019 až 2023.

Archív noviniek

Ročníky

Laureát

Ivan Medeši

Jedenie
Východoslovenské združenie Valal, 2018

Víťaz Ceny čitateľov

Milo Janáč

Milo nemilo
Kráľovstvo dokonalosti, 2018

Laureát ceny René

Desiatka

Bindzár, Juraj: Zvon, Orman, 2018
Bodnárová, Jana: NOCturná, Trio Publishing, 2018
Dobrakovová, Ivana: Matky a kamionisti, Marenčin PT, 2018
Fulmeková, Denisa: Doktor Mráz, Slovart, 2018
Janáč, Milo: Milo nemilo, Kráľovstvo dokonalosti, 2018
Kováčik, Juraj: V panoramatickom kine, Slovart, 2018
Medeši, Ivan: Jedenie, Východoslovenské združenie Valal, 2018
Rozenbergová, Vanda: Tri smrtky sa plavia, Slovart, 2018
Vadas, Marek: Zlá štvrť, KK Bagala, 2018
Vilikovský, Pavel: RAJc je preč, Petrus, 2018

Finálová päťka

Bindzár, Juraj: Zvon, Orman, 2018
Dobrakovová, Ivana: Matky a kamionisti, Marenčin PT, 2018
Janáč, Milo: Milo nemilo, Kráľovstvo dokonalosti, 2018
Medeši, Ivan: Jedenie, Východoslovenské združenie Valal, 2018
Vilikovský, Pavel: RAJc je preč, Petrus, 2018

Porota

Karol Csiba, Gabriela Magová, Pavol Markovič, Ľubica Schmarcová, Ján Štrasser

Počet hodnotených kníh: 213

Laureátka

Etela Farkašová

Scenár
VSSS, 2017

Víťaz Ceny čitateľov

Daniel Majling

Ruzká klazika
BRAK, 2017
143 hlasov

Laureát ceny René

Daniel Majling

Ruzká klazika
BRAK, 2017

Desiatka

Farkašová, Etela: Scenár, Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2017
Macsovszky, Peter: Povrch vašej planéty, Drewo a srd / VLNA, 2017
Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
Micenková, Jana: Sladký život, Marenčin PT, 2017
Modrovich, Mária: Flešbek, Drewo a srd / VLNA, 2017
Pupala, Richard: Čierny zošit, Marenčin PT, Marenčin Media, 2017
Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017
Salmela, Alexandra: Antihrdina, Vydavateľstvo Artforum, 2017
Vicen, Dušan: Dotyk s absolútnom, ACAPU, 2017
Vilikovský, Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Finálová päťka

Farkašová, Etela: Scenár, Vyd. Spolku slovenských spisovateľov, 2017
Majling, Daniel: Ruzká klazika, BRAK, 2017
Modrovich, Mária: Flešbek, Drewo a srd / VLNA, 2017
Rozenbergová, Vanda: Muž z jamy a deti z lásky, Vydavateľstvo SLOVART, 2017
Vilikovský, Pavel: Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa, Vydavateľstvo SLOVART, 2017

Porota

Zoltán Rédey, Miroslava Vallová, Lucia Molnár Satinská, Patrik Oriešek, Derek Rebro

Počet hodnotených kníh: 230