Čo je so štvrtým Reném?

01.03.2021

4. ročník prvej slovenskej literárnej ceny, o ktorej laureátovi či laureátke rozhodujú študenti a študentky stredných škôl, výrazne poznamenala pandémia koronavírusu. Zatvorené školy síce otvorili online možnosti, ale tie sa pre nás, organizátorov, stali len nevyhnutným kompromisom.

 

Cena René – Anasoft litera gymnazistov vznikla v roku 2017 ako iniciatíva Literárneho informačného centra pod vedením Miroslavy Vallovej. Výber finálových kníh pre študentov má na starosti odborná porota ceny Anasoft litera v danom ročníku, pričom prihliada na vek čitateľa a zároveň na literárne kvality jednotlivých titulov.

Cena René má priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii čitateľov, učiť študentov chápať a interpretovať literárny text, vytvoriť si svoj názor, obhájiť ho, argumentovať a rozvíjať kritické myslenie, a to všetko hlavne pomocou živej, osobnej interakcie s nominovaným spisovateľom či spisovateľkou na besedách.

Ešte stále prebiehajúci ročník ceny René 2020 sa stihol vyhlásiť, hoci už tiež len online, na jar roka 2020 (videozáznam z vyhlásenia je stále dostupný). Študenti a študentky sa stále tešia z tejto päťky:

Peter Balko: Østrov (KK Bagala 2019)

Mariana Čengel Solčanská: Jánošík (Ikar 2019)

Juraj Červenák: Les prízrakov (Vydavateľstvo SLOVART 2019)

Katarína Kucbelová: Čepiec (Vydavateľstvo SLOVART 2019)

Alena Sabuchová: Šeptuchy (Artforum 2019)

O čom asi tieto knihy sú, si môžete prečítať v našom blogu Top 5 kníh pre stredoškolákov do karantény.

Školské vyučovanie, priority časovo-tematických plánov pedagógov poznamenala a zmenila pandémia. Dúfali sme, že sa situácia zlepší a študenti sa s niektorými spisovateľmi či spisovateľkami budú môcť sretnúť s rúškami, ale osobne. Nestalo sa tak. Hoci sme sa online stretnutiam vyhýbali tak dlho, ako sa dalo, zlomila nás februárová koronová vlna, a tak Literárne informačné centrum s kooridinátorkou projektu Soňou Urikovou a s koordinátorkou projektu za Anasoft literu Andreou Makýšovou Volárovou, zorganizovali aspoň niekoľko online besied.

 

1.  17. 12. 2020 – Alena Sabuchová a študenti i študentky Strednej odbornej školy pedagogickej z Bottovej v Levoči

 

2. 9. 2. 2021 – Alena Sabuchová a študenti a študentky zo SOŠ pedagogická v Modre 

 

3. 10. 2. 2021 – Mariana Čengel Solčanská a študenti i študentky z Gymnázia Ladislava Novomeského v Senici

 

4. 11. 2. 2021 – Alena Sabuchová a študenti i študentky Súkromná škola umeleckého priemyslu filmová Petzvalova Košice

5.  12. 2. 2021 Peter Balko a študenti i študentky z Gymnázia J. A. Komenského v Košiciach

 

6. 17. 2. 2021 – Alena Sabuchová a študenti i študentky Gymnázia Jána Hollého v Trnave

 

7.  a 8. 18. 2. 2021 – Alena Sabuchová a študenti i študentky Gymnázia na Seneckej 2 v Pezinku

 

9. 18. 2. 2021 – Peter Balko a študenti i študentky Gymnázia Kukučínova v Poprade

 

10. 25. 2. 2021 – Peter Balko a študenti i študentky Gymnázia Topoľčany

 

11.  1. 3. 2021 – Peter Balko a študenti i študentky Gymnázia sv. Moniky v Prešove

(fotografiu ako aj link na článok Literárneho informačného centra doplníme čoskoro)

Ďalšie fotografie nájdete na oficiálnej instagramovej stránke ceny René.

Ďalšie online besedy 4. ročníka ceny René – Anasoft litera gymnazistov sa konajú v marci 2021 a budeme ich postupne dopĺňať do tohto článku.

 

Študenti a študentky v minulých ročníkov ceny René si ako najlepšie diela napríklad vybrali tieto:

Laureátka 2017 – Ivana Gibová za knihu barbora, boch & katarzia

Laureát 2018 – Daniel Majling za knihu Ruzká klazika

Laureát 2019 – Václav Kostelanski za knihu Virtuóz

Momentálne sledujeme pandemickú situáciu a vymýšľame v akej forme sa uskutoční vyhlásenie v poradí 4. laureáta či laureátky ceny René. O našom neľahkom rozhodnutí vás budeme čoskoro informovať.

 

Späť na novinky