Kto bude tentoraz René?

11.05.2022

 

Študentská verzia najprestížnejšej literárnej ceny na Slovensku nesie názov René – Anasoft litera gymnazistov. V rámci nej rozhodujú študenti a študentky vybraných gymnázií a stredných škôl o najlepšom prozaickom diele uplynulého roka.

Cenu René vyhlasuje Literárne informačné centrum v spolupráci s literárnou cenou Anasoft litera. Päticu kníh vybrala odborná porota v zložení: germanistka, literárna vedkyňa, prekladateľka, redaktorka a rodová expertka Jana Cviková, poľská prekladateľka a spisovateľka Weronika Gogola, literárna vedkyňa a pedagogička Tamara Janecová, redaktor, literárny kritik a prekladateľ Gábor Csanda a literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Marián Andričík. Pozostáva z nasledujúcich titulov radených v abecednom poradí podľa priezviska autorov a autoriek:

Nicol Hochholczerová: Táto izba sa nedá zjesť (KK Bagala, 2021)

Jana Micenková: Krv je len voda (Marenčit PT, 2021)

Mariana Čengel Solčanská: Proces s mŕtvym (Ikar, 2021)   

Arpád Soltész: Zlodej (Ikar, 2021)

Marek Vadas: Šesť cudzincov (KK Bagala, 2021)

Vyjadrenie porodkyne Jany Cvikovej: 

Porota literárnej ceny Anasoft litera vybrala päť titulov pre cenu René –  Anasoft litera gymnazistov a gymnazistiek už v šiestom ročníku. Každý z nich je výnimočný osobitým literárnym spracovaním vážnej témy – mnohých tvárí násilia; v rôznom pomere sa tu prelínajú súkromné s verejnými príbehmi a až analyticky striedajú rôzne perspektívy. Poetika siaha od štýlu drsnej novinárskej školy cez takmer sur-reálnu obraznosť pre vyjadrenie najintímnejších zranení po filmovým strihom diktovanú dynamiku striedania scén.  

Štyri vybrané knihy sú súčasťou finálovej desiatky ceny Anasoft litera a okrem etablovaných autorov a autoriek je medzi nimi opäť aj debut mladej autorky. Posudzujúcim študentom ceny René je vekovo najbližšia Nicol Hochholczerová; fragmentárny text Táto izba sa nedá zjesť je od hlavy po päty plný obrazov, ktoré boľavo odhaľujú sexuálne zneužívanie zažívané v zložitom období dospievania. Už názov románu Krv je len voda Jany Micenkovej prezrádza, že jeho témou sa stala rodina, v ktorej vládne odcudzenosť. Každodenné situácie sú opakovane filmársky nasvecované z perspektívy dospievajúcej Kláry, Otca a Matky, a – ako inak – každý z nich prežíva scény aj rodinné vzťahy po svojom. Spisovateľ a novinár Arpád Soltész napísal ďalší nemilosrdne priamočiary román z prostredia organizovaného zločinu prerastajúceho do každodennej reality. Do reálií deväťdesiatych rokov minulého storočia vpísal príbeh bachara, z ktorého sa stal Zlodej. Marek Vadas sa v knihe Šesť cudzincov inšpiroval hrozným kolektívnym násilným činom – pogromom, ktorého sa v roku 1928 v ,nezaujímavom mestečku Pʻ dopustili desiatky mužov na svojich susedoch, jednou z obetí bolo šesťročné dievčatko. Nikto však nebol obvinený. Môže literatúra pomôcť pri hľadaní odpovede na otázku, ako je možné, že sa z týchto zločinov nikto nemusel zodpovedať? Autor nás k možným odpovediam približuje rozprávaním svedkov, páchateľov i obetí. Piaty titul, kniha Mariany Čengel Solčanskej Proces s mŕtvym, sa síce do desiatky Anasoft litera nedostala, porotu však zaujala intenzitou výpovede o súdnom procese s Tisom, prepojením historických skutočností a rodinného príbehu siahajúceho ďaleko do minulosti, ako aj dynamickým filmárskym strihom a dialógmi, ktoré oživujú ,mŕtvuʻ históriu.“ 

V roku 2022 ide už o šiesty ročník ceny René, ktorá podporuje čítanie súčasnej slovenskej literatúry medzi študentmi stredných škôl. Ich priama konfrontácia umožnená prostredníctvom otvorených diskusií so spisovateľmi, ktorá je podstatnou etapou ceny, učí študentov schopnosti rozvíjať ich interpretačné zručnosti a formulovať silné a kritickým myslením podložené argumenty.

Autorkou vizuálneho konceptu tohto ročníka je Kristína Soboň.

▶ Vypočujte si záznam z vyhlásenia finálovej päťky ceny René v archíve Rádia Devín.

 

https://www.facebook.com/cenaRene

https://www.instagram.com/rene_gymnazistov/

 

Späť na novinky