Miroslava Vallová odišla do dôchodku, ale my sa nelúčime!

01.03.2021

Výnimočná riaditeľka Literárneho informačného centra odišla od 1. marca 2021 do zaslúženého dôchodku. Aktívne však bude pokračovať v cene René – Anasoft litera gymnazistov, ktorej vznik sama iniciovala.

Miroslava Vallová bola dvojnásobnou porotkyňou ceny Anasoft litera, a to v roku 2006 a roku 2018. 

Vyštudovala taliančinu a francúzštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracovala vo vydavateľstve Tatran, kde bola zástupkyňou šéfredaktora. V rokoch 1993 – 1996 pôsobila ako konzulka na Veľvyslanectve SR v Ríme, po návrate do Bratislavy nastúpila do Národného literárneho centra (v súčasnosti Literárne informačné centrum), kde pôsobila ako vedúca oddelenia zahraničných aktivít a od roku 2012 do roku 2021 bola jeho riaditeľkou. 

Pre našu literatúru a jej propagáciu vo svete urobila viac ako ktokoľvek iný. S charakterom, kultivovanou osobnosťou a výnimočným literárnym vkusom.

Mohli by sme pokračovať, ale nikdy by sme nič krajšie, výstižnejšie nenapísalo tak ako tieto dva texty:

Prečítajte si článok Éra Mirky Vallovej na stránke LIC či blog Michala Hvoreckého Mirka, ďakujeme!

Veríme, že Miroslavu Vallovú ešte v porote ceny Anasoft litera zažijeme dotretice, a nelúčime sa – v cene René, sa s ňou budeme stretávať aj na jej dôchodku, veď je to jej srdcová záležitosť, a bola to práve ona, jej osobnosť, ktoré nás presvedčili, aby sme tejto cene dali šancu a neľutujeme to.

 

 

 

Späť na novinky