Pätnásty ročník ceny Anasoft litera prináša pestrú zmes desiatky najlepších kníh

13.05.2020

V pätnástom ročníku ceny Anasoft litera je vysoké zastúpenie žien. Do desiatky boli nominované knihy zaoberajúce sa témou folklóru, avšak rovnako priestor dostala aj experimentálna próza či dokuromán.

 

Od konca apríla minulého roka porota v zložení: literárni vedci Lubomír Machala, Michal Jareš, Peter F.  'Rius Jílek a literárni publicisti Zuzana Belková a Dado Nagy postupne čítali 158 prozaických kníh, ktoré splnili kritéria a boli tak automaticky nominované do 15. ročníka literárnej ceny Anasoft litera. V stredu 12. februára 2020 z nich vybrali týchto desať najzaujímavejších (v abecednom poradí):

 

  1. Balko, Peter, Østrov, KK Bagala 2019
  2. Bodnárová, Jana, Koža, Aspekt 2019
  3. Farkašová, Etela, Hodiny lietania, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2019
  4. Kucbelová, Katarína, Čepiec, Vydavateľstvo Slovart 2019
  5. Lavrík, SilvesterPosledná k.&k. barónka, Dixit 2019
  6. Mojžišová, Zuzana, Modus vivendi, Artforum 2019
  7. Rosová, Michaela, Tvoja izba, vlastným nákladom 2019
  8. Sabuchová, Alena, Šeptuchy, Artforum 2019
  9. Staviarsky, Víťo, Kšeft, Vydavateľstvo staviarsky 2019
  10. Šulej, Peter, Fytopaleontológia, Marenčin PT 2019

 

„Tento rok bol zoznam automaticky hodnotených kníh kratší o desiatky titulov, navyše, porota začala knihy hodnotiť už v apríli minulého roka, preto sme aj desiatku vedeli vyhlásiť o pár týždňov skôr ako bežne. Keď vznikala cena Anasoft litera, jedným z hlavných dôvodov bolo oceniť tvorbu autora alebo autorky finančnou odmenou pre ich ďalšiu tvorbu, preto štatút ceny pracuje s ohraničením žijúceho autora. Spomínam to najmä preto, že smrť nediskrimnuje. V zozname posudzovaných kníh preto chýba posledná kniha Dušana Mitanu. Porota si ju, samozrejme, všimla, štatút konzultovala, keby Dušan Mitana žil, určite by jeho kniha v desiatke bola. Na sretnutí padol od poroty návrh, aby sme zvážili možnosť udelenia špeciálnej ceny Anasoft litera in memoriam za celoživotné dielo práve Dušanovi Mitanovi. Nápad sa mi nesmierne páči a poradím sa o príslušnej forme tejto špeciálnej ceny s tímom a sponzorom ceny, firmou Anasoft,” vyjadrila sa riaditeľka ceny Anasoft litera Simona Prokopec Fochlerová.

 

Vyjadrenia porotcov Anasoft litera 2020

 

Zuzana Belková

porotkyňa 2010, 2020

„Pokiaľ ide o výslednú podobu desiatky, nezostala vo mne trpká príchuť väčšej miery kompromisu než by zniesla moja osobná integrita. Ak by som na ňu mala nazerať cudzími očami, zrejme si v pozitivnom zmysle všimnem rôznorodosť poetík a narácií vybratých autorov. Ak však na ňu nazerám svojimi zasväteneckými očami ženy, ktorá zviedla zopár nevyhnutných argumentačných mikrosúbojov s mojimi inak skvelými spoluporotcami, znamená pre mňa vyváženú skupinku silných titulov s vyrovnanými šancami neskôr ašpirovať na najvyššiu métu a titulov, ktoré - bez toho, aby sme v tejto chvíli špekulovali o ich budúcom súťažnom potenciáli - bodujú originalitou a primeranou mierou literárnosti.”

 

Lubomír Machala 

porotca 2020

„Anasoft litera je mi sympatická základní koncepcí, tedy snahou reflektovat veškerou prozaickou produkci v určeném čase. Je však velká škoda, že neexistuje obdoba v oblasti poezie. Zmíněná koncepce, usilující o úplnost alespoň prozaickou, ovšem klade velké nároky na porotu, protože hodnocených knih není málo (pres 150 titulů), a  většina se nevyznačuje, přiznejme si, mnoha literárními kvalitami. Snad i proto byla hodnotící debata tak úporná, pozoruhodných a čtenársky obohacujích próz byla hrstka, ale bylo jich přece jen víc než deset. Osobne jsem velmi zvedav, s jakými ohlasy se setká náš kompromisní výber. A jen si preji, aby si knihy z TOP desítky, ale také ostatní našly co nejvíce čtenářů.”

 

Michal Jareš

porotca 2013, 2020

„Mám radost z pestrosti, kterou desítka nabízí: sice jsme se o jistých titulech pohádali a ještě se o nich budeme dlouho hádat, a třebaže zařazení některých knih v osobní rovině trochu nechápeme, tak nám setkání poroty ukázalo, že jsme všichni absolventi vysoké školy kompromisu a umíme se dohodnout - snad na zajímavém - výsledku.” 

 

Dado Nagy

porotca 2009, 2020

„Literatúra a umenie sú výrazom subjektívnoho pohľadu na svet, a preto aj hodnotenie umeleckých diel je do veľkej miery subjektívne. Som však presvedčený, že minimálne na polovici diel z tohtoročnej desiatky by sa zhodla  aj väčšina paralelných porôt. Možno mi vo výbere dve tri knihy chýbajú a iné z desiatky by mi v nej zasa vôbec nechýbali, ale tak to už pri spoločnom rozhodovaní chodí. S výsledkom som spokojný.”    

 

Peter F. ‘Rius Jílek

porotca 2020

„Výber poroty je vždy o kompromise. Aj keď sme pri niektorých tituloch nedosiahli úplný konsenzus a pri zopár knihách sme vstúpili do konfrontácie, stále môžem za seba povedať, že desiatka reprezentuje pluralitu autorských prístupov, charakteristickú pre súčasnú slovenskú prózu. A ak naše rozhodnutie vyvolá diskusiu, tak to je len dobre, lebo literatúra bez diskusie je mŕtva.”

 

Späť na novinky