Trošku čísel, ktoré sme prečítali z automaticky nominovaného zoznamu

07.03.2022

V 17. ročníku literárnej ceny Anasoft litera sa posudzuje 132 prozaických titulov, z ktorých odborná porota vyberie 9. marca 2022 tých 10 najzaujímavejších. Ide o tituly, ktoré vyšli v slovenskom jazyku v prvom vydaní s vročením 2021, alebo ktoré neboli posudzované v predchádzajúcom roku s vročením 2020.

Čo sme zo zoznamu automaticky nominovaných titulov vyčítali my?

 

Do zoznamu automaticky hodnotených kníh sú zaradené tituly, ktoré spĺňajú štatút ceny Anasoft litera. Konečný verdikt o zaradení alebo vyradení titulu má porota aktuálneho ročníka. Pre rok 2022 sme ju vybrali v prvom kvartáli roka 2021, odkedy porotkyne a porotcovia knihy čítajú. 

 

Tu nájdete zoznam automaticky nominoavných kníh v roku 2022

 

Hrubé štatistky 

Pracovný zoznam automaticky nominovaných kníh sme zverejnili 31. 12. 2021. Pripomienkovať ho bolo možné do 31. 1. 2022, kedy sme na základe spätnej väzby doplnili 15 titulov. Ak nejaká kniha vyšla s vročením 2021, spĺňa kritériá podľa štatútu ceny Anasoft litera, a predsa len nie je v zozname, napíšte nám na adresu cena@anasoftlitera.com a bude zaradená do hodnotenia v nasledujúcom ročníku.

 

 

 

 

V 21. storočí by malo byť umenie, a literatúra nevynímajúc, vnímané bezpohlavne. Vyrovnané kvantatívne pomery badať v 17. ročníku ceny Anasoft litera, ženských autoriek v posudzovanom zozname bolo len o 5 viac. Zaujímavé je, že v aktuálnom hodnotenom ročníku je najviac kníh od jednej autorky „len (minulý rok to bolo napríklad až 5), 4 autorky a 3 muži napísali po 2 knihy. 

 

 

 

 

 

 

 

Zo 132 titulov sme 30 kníh charakterizovali ako knižné debuty. Skoro v každom ročníku literárnej ceny Anasoft litera sa v desiatke objaví nové meno, ktoré spestrí celý výber toho (podľa odbornej poroty) najzaujímavejšieho, čo vlani vyšlo. Minulý rok debutov bolo percentuálne o niečo menej, a to 17 %. Automatická nominácia a nie individuálne prihlasovanie diel, je výsadou tejto ceny práve preto, aby sa nestratili v záplave vydaných titulov zaujímavé knihy kvôli nízkemu sebavedomiu autorov/autoriek prípadne ich vydavateľov.

 

V zozname automaticky nominovaných kníh 17. ročníka ceny Anasoft litera je 16 mien, ktoré už na cenu Anasoft litera bolo nominovaných (Balla, Jana Beňová, Lukáš Cabala, Zuzana Cigánová, Ivana Dobrakovová, Dušan Dušek, Jozef Karika, Viliam Klimáček, Juraj Kováčik, Maroš Krajňak, Peter Macsovszky, Ivan Medeši, Jana Micenková, Stanislav Rakús, Vanda Rozenbergová a Marek Vadas). Z nich už získalo aj hlavnú cenu (Balla za knihu V mene otca v roku 2012, Peter Macsovszky za knihu Tantalópolis v roku 2016, Ivan Medeši za Jedenie v roku 2019, Stanislav Rakús za knihu Telegram v roku 2010 a Marek Vadas za knihu Liečiteľ v roku 2007) a 3 cenu čitateľov (Dušan Dušek za knihy Zima na ruky v roku 2007 a za Ponožky pred odletom v roku 2016, Jozef Karika za triler Trhlina v roku 2017 a Viliam Klimáček za Námestie kozmonautov v roku 2008). Uvidíme, ako sa im bude dariť s novými dielami v 17. ročníku. Porota ceny Anasoft litera v danom ročníku totiž vždy posudzuje len konkrétny text bez kontextu autorovej či autorkinej predchádzajucej tvorby. Častokrát sa stáva, že v desiatkach etablovaných autorov či autorky nahradia práve originálne debuty alebo nové prózy iných ešte nenominovaných spisovateliek a spisovateľov

 

 

 

V zozname posudzovaných kníh v 17. ročníku ceny Anasoft litera sa to oproti minuloročnej štatistike zmenilo len kozmeticky. Stále prevládajú dve veľké skupiny: spoločenský román a ženský román. Samozrejme, ide o veľmi hrubé členenie, množstvo spoločenských tém je reflektovaných aj v iných žánroch ako aj množstvo ľúbostnej či erotickej tematiky napríklad v temných trileroch a pod. Nasledujú prózy s prvkami detektívky/krimi/trileru, v tomto roku pribudli politické trilery od samotných politikov a dokonca aj jeden športový triler. Zo žánru fantasy sme zaznamenali aj podkategóriu ubran fantasy. Objavili sa aj témy expatstva či dve knihy známych influencerov o svete internetu a tým, čo je za ním. Zaznamenali sme i malé percento beletrizovaných historických, vojnových a dokumentárnych faktografických textov.

 

 

 

 

 

Z uvedených kníh v zozname sme sa zamerali aj na ich kategorizáciu literárnosti, resp. úroveň umeleckosti. O „čistej“ beletrii môžeme uvažovať u 25 % kníh v zozname, samozrejme, ide o veľmi rôznorodú umeleckú hodnotu, v 33 % si dovolíme tvrdiť, že knihy boli pokusom o literatúru, ale v konečnom dôsledku ide o naivné, povrchné písanie s množstvom chýb, či už v rozprávačských postupoch, dialógoch alebo samotnej štylistike. S prvou i druhou menovanou kategóriou sa prelína žánrová literatúra, niektorá je napísaná veľmi kvalitne a má literárnu hodnotu, ale väčšina z nej by mala spoločnú množinu s pokusom o literatúru. 

 

 

Už len pre zaujímavosť sme sa pozreli aj na to, ako vyzerá zastúpenie vydavateľov v aktuálne hodnotenom 17. ročníku ceny Anasoft litera. Najviac kníh vydal Ikar, mimochodom, toto vydavateľstvo bolo v desiatke Anasoft litery nominované len raz, a to s knihou Jozefa Kariku Trhlina. Nasleduje Marenčin PT, ten je na slovenskom trhu istým fenoménom, dokáže vydať najlepšiu knihu roka a zároveň aj najhoršiu knihu roka. Stálu úroveň si držia SLOVART s vydavateľstvom Tatran a potom nasledujú menšie vydavateľstvá ako KK Bagala, ktoré à propos má najviac premenených nominácií v Anasoft litere vôbec. Až 47 vydavateľstiev však tvorí množinu malých – po jednom až dvoch vydaných titulov.

Podľa počtov a porovnávaní z predchádzajúcich ročníkov vieme približne povedať, že stále tých 25 až 30 % kníh z automaticky hodnoteného zoznamu tvorí dobrú, resp. čitateľnú, súčasnú slovenskú literatúru. Desiatky Anasoft litera sú tou najlepšou a finálové päťkycrème de la crème našej pôvodnej prózy. Sme však presvedčení, že ani desiatky by neboli nikdy úplne rovnaké, keby bolo v danom ročníku iné zloženie poroty.

Kto tvorí porotu ceny Anasoft litera 2022?

Ktoré knihy sa ocitnú v desiatke Anasoft litera 2022 sa od poroty dozvieme v stredu 9. marca 2022 o 14.00 naživo v Rádiu DEVÍN.

Simona Prokopec Fochlerová

 

Späť na novinky