Toto je 5 statočných Renéov roka 2021!

10.06.2021

Cena René – Anasoft litera gymnazistov je na Slovensku prvou literárnou cenou, o ktorej rozhodujú študenti a študentky vybraných slovenských gymnázií a stredných škôl.

Projekt vstupuje do svojho piateho ročníka zverejnením pätice titulov, ktoré študentom na čítanie vybrala odborná porota Anasoft litera.

Nataša HolinováPrípad starej dámy (Ikar 2020)

Barbora HrínováJednorožce (Aspekt 2020)

Jana JuráňováNaničhodnica (Aspekt 2020)

Richard PupalaŽeny aj muži, zvieratá (Lindeni 2020)

Zuzana ŠmatlákováNič sa nestalo (Marenčin PT 2020)

*(tituly sú zoradené v abecednom poradí podľa priezviska ich autorov)

 

Knihy, ktoré organizátori ceny zakúpia a pošlú na 23 zapojených gymnázií a stredných škôl, vybrala porota v zložení Radka DenemarkováMária FerenčuhováPatrik GarajRafał Majerek Marta Součková. Rafał Majerek sa o procese výberu vyjadril takto: „Pri výbere kníh nominovaných na cenu René som vychádzal z dvoch základných myšlienok. Po prvé – ponúknuť mladým čitateľkám a čitateľom z estetického a literárneho hľadiska hodnotné diela, ktoré predstavujú rôzne žánre a poetiky a významným spôsobom spolutvoria pluralitný priestor súčasnej slovenskej literatúry. Po druhé – poukázať na texty, ktoré môžu byť podnetom na diskusiu, ktoré môžu nabádať k reflexiám, týkajúcim sa, tak osobných – intímnych, rodinných, ako aj spoločenských problémov. Myslím si, že päťka, na ktorej sme sa zhodli tieto predpoklady spĺňa. Rôznorodosť umeleckých postupov ukazuje tvorivú energiu, prítomnú v aktuálnej slovenskej tvorbe, diela sa rozličným spôsobom dotýkajú dôležitých otázok - medziľudských vzťahov, pamäte, hľadania identity, sociálneho vylúčenia, negatívnych javov v spoločenskom živote. Verím, že nominované texty dokážu zaujať mladých ľudí, stanú sa východiskom k vášnivým debatám, a predovšetkým budú viesť k výborným čitateľským zážitkom.“

 

K vyhláseniu päťky, na ktorú sa študenti tešia, sa viaže aj sprievodný program:

Cyklus „Finalisti ceny René – Anasoft litera gymnazistov 2021“ si môžete vypočuť v Ladení Rádia DEVÍN od pondelka 14. júna do piatka 18. júna 2021:

o 15.23 v premiérových rozhovoroch s finalistkami a finalistom o tom, aký sú čitatelia oni sami

o 15.38 v reprízových rozhovorov so spisovateľmi a porotcami o nominovaných tituloch

Panielová diskusia piatich statočných sa uskutoční vo štvrtok 17. 6. o 17.00 v Medickej záhrade, na ktorej všetci piati nominovaní porozprávajú moderátorke Soni Urikovej o tom, akí boli študenti oni a prečo si myslia, že práve ich tituly by mohli zaujať stredoškoláčky a stredoškolákov.

Cenu vyhlasujú Literárne informačné centrum a Anasoft litera. Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia. Cena má priblížiť súčasnú domácu prózu mladšej generácii, učiť študentov a študentky chápať a interpretovať literárny text, argumentovať, obhajovať svoje názory a rozvíjať kritické myslenie.

Autorkou vizuálneho konceptu tohto ročníka je Kristína Soboň.

Prvou laureátkou ceny sa stala Ivana Gibová s knihou Barbora, boch & katarzia. Laureátom druhého ročníka je Daniel Majling so zbierkou poviedok Ruzká klazika. Tretím laureátom sa stal Václav Kostelanski s knihou Virtuóz. Štvrté ocenenie získala Alena Sabuchová za román Šeptuchy.

 

https://www.facebook.com/cenaRene

https://www.instagram.com/rene_gymnazistov/

 

ZDROJ: tlačová správa Literárne informačné centrum

 

Späť na novinky