Vytvor hmotnú cenu Anasoft litera 2021!

04.05.2021

litera fest otvára výzvu pre umelcov, umelkyne, dizajnérov, dizajnérky, umelecké skupiny či dizajnové štúdiá na návrh a realizáciu hmotnej ceny/objektu pre laureáta alebo laureátku ceny Anasoft litera 2021 v celkovej sume 1000 €.

 

Rok 2021 je oficiálne Rokom slovenského dizajnu a po troch rokoch udeľovania (okrem finančnej odmeny) aj hmotnej ceny/umeleckého objektu pre laureáta či laureátku, sme sa ako organizátori ceny za najlepšiu pôvodnú prózu Anasoft litera a multižánrového festivalu litera fest rozhodli otvoriť výzvu pre slovenských dizajnérov.

Anasoft litera je slovenská literárna cena. Udeľuje sa raz ročne za najlepšie pôvodné slovenské prozaické literárne dielo alebo za preklad pôvodného prozaického diela autorov, ktorí sú primárne občanmi Slovenskej republiky a ich prózy sú knižne vydané v predchádzajúcom kalendárnom roku. Autor alebo autorka najlepšej knihy získa odmenu honorovanú sumou 10 000 €.

Návrh, realizácia a odmena pre autora/autorku hmotnej ceny/objektu je v celkovej sume 1000 €. 

Výzva na posielanie návrhov hmotnej ceny/objektu je otvorená od 1. 5. do 20. 6. 2021.

Svoje návrhy posielajte na adresu: simona.fochlerova@anasoftlitera.com.

Návrh* musí obsahovať skicu a technické/materiálové opisy hmotnej ceny/objektu a jeho výroby ako aj zdôvodnenie prepojenia s literatúrou. Hmotná cena/objekt musí obsahovať nejaký parameter z loga ceny Anasoft litera (font alebo tvar) i text Anasoft litera 2021 (ktorý môže, ale nemusí byť súčasťou objektu a môže byť spomenutý napr. v popisku na podstavci objektu).

*Objekt môže byť už aj vyrobený v rámci portfólia umelca/umelkyne, ktorý bude len doplnený napr. o podstavec objektu alebo o názov Anasoft litera 2021 zakomponovaný do objektu.

 

Hmotnú cenu Anasoft litera udeľuje ars_litera, o. z. od roku 2018. 

V roku 2018 a 2019 to bola betónová zarážka na knihy v tvare loga Anasoft litera, ktorú navrhlo a vyrobilo české štúdio FAKTICKY.

 

V roku 2020 objekt navrhol a zrealizoval umelecký šperkár Ján Jánoš (Atelier Hora), ktorý je predsedom výberovej komisie návrhu tejto výzvy.

 

Komisiu v roku 2021 tvoria: Ján Jánoš (umelecký šperkár z Ateliéru Hora pracujúci aj v Slovenskom centre dizajnu) – predseda, Simona Prokopec Fochlerová (riaditeľka ceny Anasoft litera), Andrea Makýšová Volárová, Mária Hejtmánková, Lucia Mandincová (tím Anasoft litera 2021) a Lucia Turiničová (marketingová manažérka firmy ANASOFT).

Komisia si vyhradzuje právo vybrať viac návrhov, ktorých realizáciu vie naplánovať aj na najbližšie ročníky odovzdávania ceny Anasoft litera, takisto ako nevybrať ani jeden návrh.

HARMONOGRAM VÝZVY

1. 5. – 20. 6. 2021: prijímanie návrhov elektronicky/osobne

20. – 23. 6. 2021: spracovanie návrhov do elektronickej formy výstavy 

24. – 26. 6. 2021: predstavenie návrhov na litera feste 2021

27. 6. – 27. 7. 2021: zverejnenie návrhov s možnosťou hlasovania verejnosti

1. 8. 2021: vyhlásenie výberu víťazného návrhu

2. 8. – 31. 8. 2021: čas na realizáciu víťazného návrhu

1. 9. – 20. 9. 2021: propagácia víťazného diela (fotografie, rozhovor)

29. 9. 2021: odovzdanie víťazného diela laureátovi alebo laureátke ceny Anasoft litera 2021 na slávnostnom ceremoniáli

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na simona.fochlerova@anasoftlitera.com.

Tešíme sa na všetky návrhy!

Späť na novinky