Balla – Medzi ruinami

Obálka/ilustrácie: Nicol Hochholczerová 

(zatiaľ) v desiatke 2022

KK Bagala
(2021)

Anotácia vydavateľa: 
 

Fragmentárny román o malom meste, plnom bizarných postavičiek. Vargová, pacientka s mizernou minulosťou a ešte horšou prítomnosťou, píše listy Felešlegimu, psychiatrovi, ktorý by sám urgentne potreboval pomoc, lebo sa venuje skôr pitiu ako liečeniu chorých. A kým ona vo svojich listoch nevdojak vystihuje dokaličeného ducha bláznivej doby, keď pravda je lož a lož jedna z nepodstatných právd, on v tejto tragikomédii s nejasným koncom rozdáva múdre rady po kaviarňach a krčmách a podniká záhadné cesty do zahraničia.

Porotkyňa Tamara Janecová sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2022 o knihe vyjadrila:

Medzi ruinami je polyfonicky román, ktorý tvorí rozprávanie viacerých postáv. Máme tam dvoch protagonistov: psychiatra Juraja Felešlegiho a jeho pacientku Vargovú, a okrem nich sa ešte v diele objavuje viacero nepomenovaných postáv, ktorí sú pacientmi, kolegami alebo zákazníkmi v krčme a pod. Každý z nich má svoj vlastný hlas. Preto môžeme hovoriť o viachlasnom, teda polyfonickom románe. Hoci psychiater Felešlegi lieči ľudí, tak sám je akoby ochromený nezmyselnosťou života a blízkosťou smrti, ako hovorí: 'Všetci vedia, že človek starne, ale nikto sa nepripravuje na kata. Na náhly prudký dopad sekery. Lenže sekery a kláty sú všade pripravené.' V tomto románe sa stiera rozdiel medzi lekárom a pacientom a celý svet je tu zobrazovaný ako jedna veľká nemocnica. Balla o aktuálnych spoločenských problémoch navyše nepíše s nejakou publicistickou doslovnosťou, ale téma presakuje z nesúvislej reči postáv, v ktorých možno rozoznať prejavy viacerých 'chorôb' našej spoločnosti, napr. rôzne konšpirácie, xenofóbiu alebo patologický nacionalizmus.“