Beňová, Jana – Plán odprevádzania

Obálka: Palo Bálik, ilustrácie: Jana Némethová 

vo finálovej desiatke 2009

(2008)
 

Café Hyena, tradičná kaviareň v centre Bratislavy, v ktorej sa miešajú turisti so štamgastami a milencami. Kniha o tom, aké dôležité je odprevádzať a chrániť milované bytosti.

Jana Beňová nás vo svojom príbehu nechá vojsť do života i vnútorného sveta mladej spisovateľky Elzy, ktorá žije kdesi uprostred Petržalky so svojim priateľom Ianom. Banalita, ba až obludný realizmus tejto mestskej štvrte sa tak dostáva do zvláštneho konfliktu s tým, ako ho vníma práve Elza a Ian. Ako z neho unikajú a snažia sa mu vyhýbať tým, že trávia svoj čas s priateľmi uprostred Starého mesta vo veľmi špecifickej kaviarni, tam, kde myšlienky, nápady a snaha o angažovanú aktivitu lokálnych umelcov presahujú túto lokálnosť. Autorkin obraz je však plný sebairónie, neberie sa celkom vážne, a tento úsmev je naozaj sympatický. Portréty ľudí, ako ich autorka načrtáva, sú fragmentárne len zdanlivo, pretože sú súčasťou ďaleko väčšieho „plánu“, plánu, ktorý sa objavuje v podtitule jej textu: Plánu odprevádzania. Mnohovýznamovosť výkladu textu podporuje aj výnimočný jazyk autorky, ktorý je nezameniteľný a neopakovateľný. Autenticita myslenia a prežívania postáv z vyšších intelektuálnych kruhov je neustále konfrontovaná s realizmom Petržalskej strany Bratislavy, aj preto je portrét, ktorý vytvára, plný vnútorného napätia a plasticity.

 

V roku 2015 RTVS pripravili rozhlasovú adaptáciu knihy. Celú si ju môžete vypočuť v Archíve Extra RTVS tu.

Autorka predlohy a dramatizácia: Jana Beňová Dramaturgia: Peter Pavlac. Účinkujú: Rebeka Poláková, Vladimír Hajdu, Anna Čonková, Miroslav Trnavský, Lena Košická, Zuzana Kyzeková, Andrea Kvašňovská, Igor Krempaský a Peter Kollárik. Zvuk: Andrej Klimits Hudobná dramaturgia: Katarína Bielčíková Produkcia: Silvia Lukáčová. Réžia: Laco Kerata 

Nevhodné pre poslucháčov mladších ako 18 rokov!

 

Táto kniha získala aj Cenu Európskej únie za literatúru.