Bindzár, Juraj – Mlčky a krátko

 

vo finálovej desiatke 2017

Orman
(2016)

Táto balada či tragické panoptikum krátkeho života pezinského rodáka a prvého československého medzinárodného šachového veľmajstra, nie je štúdiou o genialite originálneho šachového novátora, ani analýzy jeho majstrovských partií. Nič také. Autor rozpráva príbeh jedného nenaplneného životného sna a bizarného, ani nie trojročného manželstva s krásnou o dvadsať rokov mladšou moskovskou poetkou a herečkou.