Bodnárová, Jana

foto: Šimon Lupták 

vo finálovej desiatke 2009, v desiatke 2019, vo finálovej päťke 2020, vo finálovej päťke 2023

(1950) Jakubovany

Vyštudovala vedu o výtvarnom umení. Od začiatku 90. rokov sa venuje takmer výlučne literárnej činnosti. Popri publikovaní nových kníh próz, tvorby pre deti, rozhlasových, divadelných hier a televíznych scenárov (Smutný valčík, Fragmenty malomesta) sa od polovice 90. rokov venuje tvorbe a prezentácii video performancií v domácich galériách a experimentálnych divadelných scénach, ako aj v zahraničí. Vydala 22 kníh pre dospelých i deti. Získala Cenu Ivana Kraska za prózu Aféra rozumu (1990). Jej hra Kurz orientálneho tanca vyhrala v súťaži Dráma 2004. Roku 2005 vyšla v knižnej edícii ASPEKT Insomnia s textami Mandolína, Nočná samovrava a Popríbehy a v roku 2008 Takmer neviditeľná (nominovaná na Anasoft litera 2009). V roku 2016 jej vyšiel román Náhrdelník/Obojok (Cena Literárnej akadémie), v roku 2018 minimalistická zbierka prozaických fragmentov NOCturná (nomininovaná na Anasoft litera 2019), v roku 2019 „malý román“ Koža (nominovaný na Anasoft litera 2020) a v roku 2022 prózu Petchwork v bielej (nominovaný na Anasoft litera 2023).

Knihy

Patchwork v bielej

vo finálovej päťke 2023

Jana Bodnárová patrí už tri desaťročia k najosobitejším hlasom slovenskej literatúry. Publikovala 40 kníh pre dospelých a deti, Patchwork v bielej je štvrtou prózou, ktorá vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. Aj tu je jej hlas jemne poetický a drsne krutý zároveň. Autorka zošíva útržky príbehov ľudí, ktorí sa napriek (či vďaka) svojej rôznorodosti stretávajú v blízkych vzťahoch vsadených do spoločného života v Československu druhej polovice 20. storočia. Dotýkame sa ich v spomienkach Oty, bohémky, lekárky, milenky, matky... a jej manžela Andreja.

Viac o knihe...

Koža

vo finálovej päťke 2020

Aspekt
(2019)

Táto próza prináša zasa čímsi iné, a predsa u tejto autorky dôverne známe prozaické gesto. Jeho originalita sa odvíja tak od témy, ako aj od jej poeticko-reflexívneho stvárnenia.

Viac o knihe...

NOCturná

v desiatke 2019

Trio Publishing
(2018)

Po úspešnej a čitateľsky príťažlivej próze so silným príbehom Náhrdelník/Obojok sa Bodnárová vracia k experimentálnejšiemu písaniu sériou krátkych fragmentov, vzťahujúcich sa k noci. Z jazykovo i obsahovo minimalistických textov vyznieva jemný melancholizmus, skúmanie samoty aj staroby i smrti...

Viac o knihe...

Takmer neviditeľná

vo finálovej desiatke 2009

ASPEKT
(2008)

Poetická autobiografia života a tvorby Jany Bodnárovej je chválou pomalosti: spomalených spomienok i ľudí z okraja, ktorí spomaľujú našu uháňajúcu každodennosť. Aj pri čítaní musíme spomaliť, ak si nechceme nechať ujsť niektorý z odtieňov pozvoľna plynúcej poetiky niektorého z hyperrealistických fragmentov. „V autobiografiách je možno veľa tajných zón, zakázaných miest v spomienkach tela i mysle. Je to skôr pohyb medzi túžbou (konečne) hovoriť o sebe a túžbou (predsa len) nedať si vypáčiť tajnú skrinku, pretože nevieme, kto ju bude mať v rukách.“

Viac o knihe...