Bodnárová, Jana – Koža

 

vo finálovej päťke 2020

Aspekt
(2019)
 

Prostredníctvom svojskej umelkyne K. a jej fascinácie expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker preniká hlboko pod kožu ženskej tvorivosti, ktorá v období po Veľkej vojne pri hľadaní nového umeleckého výrazu i „novej ženy“ namáhavo balansovala medzi súkromnou a verejnou sférou. Vizuálna umelkyňa Pavlína Fichta Čierna prepája tento prienik so súčasnou perspektívou. Jej sprievodné fotografie nie sú ilustráciami textu v pravom zmysle slova, ale vlastným performatívnym čítaním v obrazoch, ku ktorému ju prozaička pozvala. (Jana Cviková)

Text, vsadený do roku 1900 – 1933, je intímnym príbehom mladej maliarky, až posadnuto obdivujúcej nemeckú umelkyňu Paulu Becker – jej túžbu ísť novými cestami v umení, jej silu vydobyť si osobnú slobodu i za cenu rodinných tráum a spoločenskej nežičlivosti. Príbeh odohrávajúci sa často v Berlíne je vlásočnicami prepojený aj so socio-politickým časom tej doby a tiež má ambíciu pripomínať reziduá minulého v prítomnosti: rodové i nástup fašizmu v niektorých európskych krajinách.

 


Ukážky

Úryvok tu.

Zvukové ukážky z relácie RTVS Rádia DEVÍN Čítanie na pokračovanie (pripravuje sa).

 

Reflexie a kritiky

Jan/feb 2020

Bodnárovej drobnokresba novej ženskosti

 Peter F. 'Rius Jílek

Rozum, r. II., č. 1 – 2 


Články a rozhovory

07. 01. 2020 SME Jana Bodnárová: V predaji je kvantum komerčnej, akoby vyklonovanej literatúry Dominika Cunevová