Bodnárová, Jana – NOCturná

Fotografia na obálke: Boris Sirka, dizajn a obálka: Jozef Tušan 

v desiatke 2019

Trio Publishing
(2018)

„Najradšej má okná v zime. Lustre odhaľujú útroby izieb, ľudia sa mihajú ako veľký hmyz. Blesk dotyku a zasa zmiznutie. Málokedy vidí objatia. Občas bozky, to áno. A má utkvelý pocit, že raz bola svedkom vraždy.

Po úspešnej a čitateľsky príťažlivej próze so silným príbehom Náhrdelník/Obojok sa Bodnárová vracia k experimentálnejšiemu písaniu sériou krátkych fragmentov, vzťahujúcich sa k noci. Z jazykovo i obsahovo minimalistických textov vyznieva jemný melancholizmus, skúmanie samoty aj staroby i smrti...

 
Zodpovedná redaktorka: PhDr. Dana Guričanová
Redaktor: Andrej Greguš
 
ISBN: 978-80-8170-049-1

Ukážky

Úryvok na Medzi knihami (nezverejnený)

Zvukové ukážky z relácie Čítanie na pokračovanie (nezverejnené, pripravuje RTVS Rádio Devín)


Reflexie a kritiky

23. 05. 2019 Knižná revue 05/2019 Zrkadlo (ne)odráža realitu        Derek Rebro           

Články a rozhovory

14. 09. 2018 Pravda Jana Bodnárová: NOCturná               redakcia               
18. 03. 2019 Medzi knihami NOCturná     Denis Mačor
22. 03. 3019 Rádio Devín Cyklus: Desiatka Anasoft litera 2019 Rastislav Šimášek
27. 04. 2019 Anasoft litera podcast Rozhovor s Janou Bodnárovou na litera feste 2019 Zuzana Golianová