Bodnárová, Jana – Patchwork v bielej

 

vo finálovej päťke 2023

Aspekt 
(2021)

Jana Bodnárová patrí už tri desaťročia k najosobitejším hlasom slovenskej literatúry. Publikovala 40 kníh pre dospelých a deti, Patchwork v bielej je štvrtou prózou, ktorá vychádza v Knižnej edícii ASPEKT. Aj tu je jej hlas jemne poetický a drsne krutý zároveň. Autorka zošíva útržky príbehov ľudí, ktorí sa napriek (či vďaka) svojej rôznorodosti stretávajú v blízkych vzťahoch vsadených do spoločného života v Československu druhej polovice 20. storočia. Dotýkame sa ich v spomienkach Oty, bohémky, lekárky, milenky, matky... a jej manžela Andreja.
Text sprevádzajú ukážky z tvorby Evy Moflárovej.

Porotkyňa Magdalena Bystrzak sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2023 o knihe vyjadrila:

„Ja by som rada v prvom rade upozornila na zaujímavé filiácie medzi výtvarným umením a literatúrou, skôr mi vlastne ide o to, že Bodnárová rozmýšľa a píše obrazom, teda jej rozprávanie je väčšinou konštruované ako sled scén, prípadne impresií. Ide však aj o isté filiácie medzi výtvarnou a literárnou poetikou, keďže Bodnárovej novelu sprevádzajú ukážky z tvorby Evy Moflárovej a myslím si, že pomerne presvedčivo vystihujú náladu prítomnú v tejto próze. Bodnárová napísala text o ženskej skúsenosti, a preto Patchwork v bielej patrí k veľmi výraznej línii tohtoročnej slovenskej prózy. Literárne spracovanie tejto témy bolo rôzne. Píše predovšetkým o materstve, svojráznym spôsobom, keďže sa zameriava na ambivalenciu vzťahu medzi matkou a dieťaťom. Mimoriadne presvedčivo píše o oscilovaní medzi blízkosťou a odcudzením. Materstvo chápe ako hlboký zásah do vnútra ženského ja a citlivo narába s tým, ako sa mení identita ženy, ktorá sa stáva matkou a z tohto hľadiska ma vlastne táto próza zaujala najviac. Patchwork v bielej je aj o pamäti, fragmentárnosti, útržkovosti, o spôsoboch spomínania, ide o knihu, ktorá je temná, príbeh smrti, straty, traumy, ale aj nádeje, vitality a ľudskej sily.“

 

Reflexie a kritiky 

*postupne dopĺňame

21. 2. 2023

Rádio Devín

Jana Bodnárová: Patchwork v bielej

 Ľubomír Jaško
05. 3. 2023 Denník SME Jej dvojčatá uvažujú, že nepatria do tohto sveta. Šikanujú ich pre farbu kože a očí Ivana Zacharová
04. 4. 2023 iliteratura.cz Dost na román i na život Jan M. Heller

 

Články a rozhovory

*postupne dopĺňame

23. 03. 2023 Denník N

Spisovateľka Jana Bodnárová: Smrť je prirodzená, ale odchod dieťaťa prirodzený nie je

Patrik Garaj
27. 03. 2023 Rádio Devín

Cyklus desiatka Anasoft litera 2023/Rozhovor s nominovanou spisovateľkou Janou Bodnárovou 

Ivica Ruttkayová