Cabala, Lukáš – Satori v Trenčíne

Dizajn: Peter Gála, ilustrácie: Anna Cima 

v desiatke 2021

Artforum
(2020)
 

Trenčín v akejsi neurčitej budúcej súčasnosti. Metro. Masy. Mrakodrapy. Leží toto mesto len v hlave autora? Alebo je skutočné? Ktovie. Žije v ňom Vincent, ktorý nehľadá lásku, no napriek tomu mu vstúpi do života. Zvláštna. Krehká. Mladá fyzioterapeutka Klára, ktorá mu veľmi pripomína masérku zo Sorrentinovho filmu. Možno si to neprizná ani sám pred sebou, no toto dievča zatrasie jeho každodennosťou. Je to zrejmé. A jasné. Láska. Skutočná, aj keď vymyslená, fiktívna, hoci ozajstná, prežitá, aj keď iba napísaná. Zdá sa, že sila imaginácie je niekedy mocnejšia než realita.

 
Redakcia textu: Ján Púček
Jazyková korektúra: Silvia Bálintová
ISBN: 978-80-8150-303-0
 

Porotoca ceny Anasoft litera 2021 Rafał Majerek o knihe:

„Najkratšie a veľmi zjednodušene by som túto knihu charakterizoval ako istú poctu literatúre. Zdôraznenie možností, aké nám čítanie a písanie vedia poskytnúť, najmä keď nie sme spokojní s okolitým svetom, keď sa nevieme vyrovnať s istými problematickými situáciami, alebo keď cítime osamelosť, neistotu a tak ďalej. V tejto Cabalovej knihe pritom nejde o vytvorenie určitej jednoznačne optimistickej, alternatívnej vízie voči skutočnosti. Podľa mňa ide skôr o potešenie, aké je spojené so samotným procesom tvorby, ale tak isto s procesom percepcie literatúry. Radosť z prekračovania hraníc, ktoré nám literatúra umožňuje, či skúmanie vlastnej predstavivosti. Hovorím o pocte literatúre aj vzhľadom na intertextuálnu rovinu knihy, ktorá je tiež zaujímavá. Autor tu nadväzuje na rozličné literárne texty, spomína tiež rôzne filmy, hudbu, a to všetko vytvára špecifickú a pre mňa veľmi sugestívnu atmosféru celého príbehu. Literárnou tradíciou, ktorá je v knihe výrazne prítomná a ktorá tiež môže byť pútavá, je magický realizmus. Jeho prvky autor využíva v opisoch Trenčína, ale aj v niektorých kompozičných postupoch – taká sugestívnosť viacerých obrazov, ale aj melancholický podtón celého príbehu. Hlavne tým ma ako čitateľa kniha Lukáša Cabalu získala. Spomenul by som ešte veľmi zaujímavé ilustrácie Anny Cimy, ktoré výrazným spôsobom korešpondujú s textom a tiež sa podieľajú na vytvorení jeho originálnej atmosféry.“