Cigánová, Zuzana – Špaky v tŕní

 

vo finálovej desiatke 2013

VSSS
(2012)

 

Trpkokrásny príbeh osamelej matky, ktorá nemohla žiť veľkými vecami, tak žila malými. Tvrdá realita sa spája s fantáziou, bdenie sa prelína so snením a dokonale splývajú udalosti s pocitmi, žité s túženým. Autorka pri písaní stavila na svoju schopnosť ukázať nám kúsok z nás a našich všedných strastí či radostí, nech žijeme kdekoľvek na svete.