Dobrakovová, Ivana – Pod slnkom Turína

 

v desiatke 2022

Marenčin PT 
(2021)

Anotácia vydavateľa:
 

Kristína je Slovenka. Po rokoch strávených v Bruseli nasleduje manžela spolu s ich dvoma synmi za prácou do Turína, kde sa chcú usadiť. Tam stretne Olgu, južanku z Otranta, s ktorou sa spriatelí. Ukáže sa však, že stretávanie ich rodín má ničivé následky pre všetkých. Banálny príbeh nevery skrýva netušené riziká a má fatálny dopad na tých, ktorých by chceli pred všetkým zlým ochrániť. Medzi nedokonalými matkami, poznačenými deťmi, prítomnými či neprítomnými mužmi a Turínom, ktorý všetkých uväzňuje vo svojom „válove“, sa zdá, že všetko smeruje ku katastrofe, ktorá však napokon naberie celkom nečakanú podobu. Je naozaj možné uniknúť z miesta, ktoré sa do vás zakvačí svojimi pazúrmi, z miesta, kde ste sa stali niekým, koho ste si nevedeli predstaviť ani v tých najhorších nočných morách?

Porotca Gábor Csanda sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2022 o knihe vyjadril:

„O tzv. ženských románoch sa zvykne hovoriť ako o literatúre písanej ženou a najmä pre ženy. Ale taktiež mylne je tento žáner považovaný za nejakú menejcennú literatúru, za akúsi odľahčenú beletriu, ktorá čitateľa pobaví, posunie nad každodenné starosti a nezanechá v ňom žiadne trvácne stopy. No román Ivany Dobrakovovej je dobrým príkladom na to, aby sme s takýmto zaujatým stanoviskom nesúhlasili, a vôbec, aby nám ani nenapadlo hodnotiť titul podľa žánru, pretože žáner sám o sebe nemá žiadnu výpovednú hodnotu o kvalitách diela. Kedže Pod slnkom Turína je založený na deji, nebudem ho rozvádzať, nech ním prejde čitateľ sám, v podstate môžem povedať len toľko, že v strede diania je milostný trojuholník.“

 

Reflexie a kritiky 

*postupne dopĺňame

22. 12. 2021  Literárnyklub.sk Peter Darovec, Mária Klapáková, Marta Součková, Radoslav Passia
02. 02. 2022 Rádio DEVÍN Princíp domina (zvuková recenzia) Magdalena Bystrzak
21. 02. 2022 Pravda Recenzia knihy: Pod slnkom Turína Zora Handzová
21. 03. 2022 Medziknihami.sk Pod slnkom Turína Denis Mačor
06. 04. 2022 Knižná revue 2022/02 Na margo mamičky Viliam Nádaskay
08. 06. 2022 PLATFORMA pre literatúru a výskum Pod slnkom Turína tma
 Daniel Domorák

 

Články a rozhovory

*postupne dopĺňame

29. 01. 2022 RTVS Literárna revue 3/2022 (podcast) Dado Nagy
16. 05. 2022 SME Ivana Dobrakovová: Písanie musí so sebou niesť pravdu, nech je akokoľvek nepríjemná či neslušná
Róbert Kotian
21. 06. 2022 Anasoft litera Ivana Dobrakovová na litera feste (videorozhovor) Dado Nagy