Farkašová, Etela

 

vo finálovej desiatke 2006, vo finálovej päťke 2018 – Cena Anasoft litera 2018, v desiatke 2020, v desiatke 2021

(1943) Levoča

Prozaička, poetka, esejistka a filozofka, ktorú fascinuje fenomén času i fenomén pamäte a identity. Debutovala v roku 1978 prózou Reprodukcia času (Cena Ivana Kraska). Aj ďalšie názvy próz prezrádzajú snahu zachytiť unikajúce osudy, najmä osudy žien: Nedeľné fotografie (1993), Deň za dňom (1997), Po dlhom mlčaní (2001), Záchrana sveta podľa G. (2002), Stalo sa (nominácia na cenu Anasoft litera 2006), Pláne približne zapamätaného (2012) a ďalšie . Za svoju tvorbu získala viaceré prestížne ocenenia – vrátane ceny Anasoft litera v roku 2018 za knihu Scenár a Krištaľového krídla. V roku 2019 jej vyšiel ďalší román Hodiny lietaniaktorý bol taktiež nominovaný na cenu Anasoft litera. Záchrana sveta podľa G (2020) je staronovou prózou, v ktorej sa opäť kriticky vyjadruje k aktuálnym problémom našej civilizácie. Jej prozaické a poetické texty boli preložené do viac ako desiatich jazykov.

Knihy

Záchrana sveta podľa G.

v desiatke 2021

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
(2020)

„Próza Etely Farkašovej už svojím názvom – Záchrana sveta podľa G. – komunikuje niečo, s čím má dočinenia veľmi veľa z nás. Jednak je to tá veľmi pálčivá otázka záchrany sveta – či sa nachádzame päť minút pred dvanástou alebo päť minút po dvanástej; koľko máme ešte času alebo či už sme ho prepásli; aké sú ešte možnosti seba a svet zachrániť pre budúcnosť, " porotca ceny Anasoft litera 2021 Patrik Garaj o titule Záchrane sveta podľa G.

Viac o knihe...

Hodiny lietania

v desiatke 2020

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov
(2019)

Ako to už u tejto autorky býva, súčasťou dejových línií sú filozofické reflexie existenciálnych otázok, pred ktoré je postavená jej protagonistka. Nový román Etely Farkašovej je originálne koncipovanou viacvrstvovou prózou, ktorá osloví nielen aktuálnymi, no zároveň nadčasovými témami, ale aj kvalitou ich umeleckého stvárnenia.

Viac o knihe...

Scenár

vo finálovej päťke 2018 – Cena Anasoft litera 2018

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

(2017)

Etela Farkašová v novej rozsiahlejšej próze Scenár rozvíja témy prítomné v jej predchádzajúcej tvorbe, do istej miery sa vracia aj k typom postáv, ktoré sú pre ňu príznačné. Tentoraz je to manželský pár, umelecká prekladateľka a prírodovedec, stretávame sa s nimi v čase, keď prechádzajú procesom vyrovnávania sa s vlastným starnutím. Kniha získala cenu Anasoft litera 2018.

Viac o knihe...

Stalo sa

vo finálovej desiatke 2006

Aspekt

(2005)

Slovenská filozofka a spisovateľka sa pokúša zvládnuť dlhé a bolestné odchádzanie blízkeho človeka. Jej „správa“ v procese písania košatie a prináša plastický obraz matky a jej života, ako aj dobového a geografického kontextu, v ktorom sa odohrával.

Viac o knihe...