Farkašová, Etela – Scenár

Obálka: Dušan Babjak, ilustrácia: Květoslava Fulierová 

vo finálovej päťke 2018 – Cena Anasoft litera 2018

Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov

(2017)

Etela Farkašová v rozsiahlejšej próze Scenár rozvíja témy prítomné v jej predchádzajúcej tvorbe, do istej miery sa vracia aj k typom postáv, ktoré sú pre ňu príznačné. Tentoraz je to manželský pár, umelecká prekladateľka a prírodovedec, stretávame sa s nimi v čase, keď prechádzajú procesom vyrovnávania sa s vlastným starnutím. Kniha získala cenu Anasoft litera 2018.

Videoportrét finančne podporili Audiovizuálny fond a LITA, autorská spoločnosť.