Gibová, Ivana – Eklektik Bastard

 

v desiatke 2021

Vlna
(2020)

Štvrtá kniha Ivany Gibovej je poviedkový komix, v ktorom sa text prelína s obrazmi, postavy prestupujú z jedného príbehu do druhého. 
 
Sarkasticky ladené príbehy vychádzajú zo života súčasnej tridsať plus generácie narodenej v osemdesiatych rokoch, ktorá má internetovú dospelosť, ale nemala internetové detstvo. Eklektik Bastard s odstupom a cynickým humorom rozpráva o jej frustráciách, sebarealizácii, nadváhe, starnutí, práci v korporáciách a single živote po tridsiatke.
 

Porotoca ceny Anasoft litera 2021 Rafał Majerek o knihe:

Eklektik Bastard je už štvrtá prozaická kniha od Ivany Gibovej. Jej predošlá kniha Barbora, boch & katarzia sa rovnako dostala do desiatky Anasoft litera v roku 2017. Nová kniha je komponovaná zbierka poviedok. Z hľadiska kompozície je zaujímavá a jednotlivé texty na seba problematikou a štylistikou výrazne nadväzujú. Postavy, aj keď sa bližšie nepoznajú, sú časovo a priestorovo akoby zosieťované. Dokonca by sa dalo uvažovať o príhodách a skúsenostiach jednej postavy, ktorá sa v knihe objavuje pod rôznymi menami. Ivana Gibová zobrazuje súčasnú realitu a problémy, s ktorými jej protagonistky bojujú, alebo sa ich aspoň snažia zmierniť. Ide napríklad o nenaplnené vzťahy, samotu, obavy zo starnutia, nedostatok zmyslu a tak ďalej. Tieto problémy zobrazuje s veľkou dávkou irónie a sebairónie. Dokonca sa spomína aj postava samotnej autorky a tento ironický živel, ktorý je badateľný v rozličných rovinách textu, sa podľa mňa spája nielen s humorom, ktorý je mimochodom veľmi svojský a zaujímavý, ale táto irónia v živote postáv vytvára niečo ako obranný filter, ktorý im umožňuje znášať sklamania, zlyhania, rozličné prejavy absurdity. V knihe oceňujem aj istú nekompromisnosť, ktorá sa prejavuje v jazyku, ale aj v prístupe k rôznym kultúrnym normám, v spôsoboch pertraktovania rôznych otázok, napríklad rodových. Je to síce hravá kniha, ale dokáže vyprovokovať čitateľa k závažnejším otázkam či reflexiám. Veľmi zaujímavá je aj jej grafická podoba, kde autorkou ilustrácií je priamo Ivana Gibová.“

 

Reflexie a kritiky

3. 2. 2021  

Generačná výpoveď?    

Patrik Garaj 

Denník N