Hrubaničová, Inge

 

vo finálovej desiatke 2008

(1965) Michalovce

Pracovala v Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, pôsobila v divadle Stoka, venuje sa autorskému divadlu (divadlo SkRAT), jazykovej redakcii textov, v denníku SME mala rubriku Slovenčina od slova do slova, je spoluautorkou viacerých slovníkov a kníh divadelných textov. V roku 2007 jej vyšla kniha Láska ide cez žalúďok.

Knihy

Láska ide cez žalúďok

vo finálovej desiatke 2008

Aspekt
(2007)

Bývalá herečka Stoky dnes pôsobí v divadle SkRAT a píše o slovenčine. S tým všetkým súvisí kniha, ktorá nie je len o láske, ale aj o jazyku. A Hrubaničovej jazyk nie je "fialkou podhradských". Je "boľavý a plný pľuzgierov", no neostáva pri napísanom, hovorí, vyplazuje sa svetu. Pokúša normu, za ktorej "porušenie sa v niektorých krajinách platí životom! Oko za oko, jazyk za jazyk!... Dikcia za dikciu!".

Viac o knihe...