Micenková, Jana – Krv je len voda

Obálka: Katarína Rybnická 

v desiatke 2022

Marenčin PT
(2021)
 
Anotácia vydavateľa: 
 

Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží sa vysledovať z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny…

„V istom zmysle sme všetci len obete obetí...“ Klára chce matku. Matka chce slávu. Otec chce, aby všetci boli šťastní... Román je analýzou rozkladu dysfunkčnej rodiny, a zároveň sa snaží sa vysledovať z čoho pramenia príčiny násilia. Avšak nie v globálnom merítku, ale na malej vzťahovej ploche jednej rodiny. Pretože korene všetkého zla začínajú v rodinách a vzťahoch medzi ich členmi.


Obálka a sadzba: Katarína Rybnická
Jazyková úprava: Ivana Gibová
ISBN: 978-80-569-0633-0
Napísanie knihy podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia. Rukopis diela vznikol s finančnou podporou Literárneho fondu. Visegrádsky fond podporil rezidenčný pobyt v Budapešti formou štipendia.

Porotkyňa Tamara Janecová sa v Rádiu DEVÍN na vyhlásení desiatky Anasoft litera 2022 o knihe vyjadrila:

„Je to psychologický román, ktorý na jednej strane preniká do intímneho sveta jednotlivca a zároveň sa analytickým spôsobom venuje rodinným vzťahom. Jana Micenková sa v tejto próze zamerala na príbeh jednej rodiny v súčasnosti. Je to rodina, ktorá je zložená z matky, otca a dcéry a autorka pri mapovaní vnútorného sveta protagonistov využila polyperspektívu, a to takým spôsobom, že každá kapitola sa vždy zameriava na rekonštrukciu udalostí z pohľadu danej postavy. Takéto naratívne riešenie pomáha vytvárať plastický obraz zobrazovanej reality s dôrazom práve na to psychologické vykreslenie postáv – aj to takto rozprávanie ozvláštňuje, a výtvára tým najmä priestor na stvárňovanie situácií vždy z daného uhlu pohľadu tej postavy, takže máme možnosť nahliadnuť do 'anatómie' ich konfliktov, nedorozumení a nedopovedaní.“