Juhás, Jakub – Novoročný výstup na Jaseninu

 

vo finálovej desiatke 2017

Rubato 
(2016)

 

Miestopisná kartografia zamlčaných príbehov z hladovej doliny na juhu Slovenska, duchovný a biologický rozklad, nehybnosť, nezáujem a ničotná zemitosť vypozorovaná a vypočutá z posedov a rozhľadní počas neskorej jesene a počiatočnej zimy.