Juráňová, Jana – Lásky nebeské

 

vo finálovej desiatke 2011

Aspekt
(2010)
 

Kniha poviedok vykresľuje lásky platonické, idylické, večné, každodenné, tragické, komické, mladé, staré, bulimické aj politické – jednoducho storaké lásky nebeské, no najmä pozemské.

Juráňovej zmysel pre humor a iróniu sme mali možnosť spoznať už v jej predchádzajúcich knihách. V krátkych poviedkach Lásky nebeské je tento spôsob rozprávania ešte vypuklejší – navyše, okrem irónie sú okorenené aj sebairóniou.

V roku 2013 vyšla v preklade Eriky Horváth pod názvom Égi szerelmek v maďarskom vydavateľstve AB-ART.