Juráňová, Jana – Žila som s Hviezdoslavom

 

vo finálovej desiatke 2009

Aspekt
(2008)
 

Jana Juráňová síce s Hviezdoslavom žiť nestihla, zato našla v zaprášených archívoch a svojej nemóresnej fantázii kontúry Ilony Országhovej, rodenej Novákovej. Náplňou života pani Hviezdoslavovej nebol nikto iný ako On, veľký básnik. „A hoci Ilonin život po smrti muža stratil svoju náplň, nestratil význam. Odkedy sa on pominul telesne, starala sa o jeho dielo, o to, čo po ňom zostalo. A bolo sa o čo starať.“


V roku 2014 vyšla v anglickom preklade Julie a Petra Sherwoodovcov pod názvom Ilona. My Life with the Bard v americkom vydavateľstve Calypso Editions a v roku 2019 vo francúzskom vydavateľstve do v preklade Barbory Faure pod názvom Ilona. Ma vie avec le poète.