Karpinský, Peter

foto: Peter Procházka 

vo finálovej desiatke 2010

(1971) Gelnica

Pracuje ako vedúci Katedry slovenského jazyka na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Okrem literárnej tvorby sa venuje jazykovede, teórii komiksu a recenzovaniu textov najmä z literatúry pre deti a mládež.

V roku 1997 debutoval knihou poviedok Oznamujeme všetkým majiteľom hrobov, za ktorú získal cenu Rubato a Prémiu ceny Ivana Kraska.

Z tvorby pre deti mu vyšli knihy rozprávok Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali a Rozprávky z Múzea záhad a tajomstiev.

Knihy

Nanebonevzatie

vo finálovej desiatke 2010

Pectus
(2009)

Nanebonevzatie je vyzretou, koncepčne premyslenou zbierkou próz. Prejavuje sa v nej Karpinského zmysel pre iróniu, do tragických situácií prenikajú komické prvky. Kultivovanosť druhej knihy súvisí s erudíciou autora, ktorá sa prejavuje najmä alúziami na bibliu, mýty i svetovú literatúru. V jeho poviedkach sa prelínajú a vzájomne súvisia viaceré plány, realita s irealitou, transformovaný mýtus s príbehom zo súčasnosti. V každodennom prostredí paneláka, nemocnice, novinového stánku, mesta i zapadnutého vidieka sa začnú diať čudné veci, keďže autorove postavy majú často nadprirodzené schopnosti – niektoré javy (ani nášho života) nie je možné pochopiť.

Viac o knihe...