Kolenič, Ivan – Až do nirvány

 

vo finálovej desiatke 2015

Agentúra SIGNUM
(2014)

 

Krachujúci jedinec si na prahu životného fiaska pomáha mimoriadne bizarne – stvorí si vlastný vesmír, v ktorom sa chce vyhnúť všetkým nedorozumeniam, sklamaniam, bolestiam. Jeho pokus je však kontraproduktívny. Všetko sa opakuje s ešte väčšou intenzitou, znova sa vynárajú dávne spory, exekúcie, aféry, rany. Koleničovu knihu možno čítať ako svojrázny komediálny scenár doby, alebo sa nechať vtiahnuť do rafinovanej hry, ktorej víťazom je rozprávačovo memento.