Kompaníková, Monika – Biele miesta

 

vo finálovej desiatke 2007

LCA
(2006)

 

Novela autenticky zobrazuje realitu ľudí mimo všednej society. Brilantnými detailmi vovádza čitateľa do života rómskej osady, nepolemizuje, nekritizuje, ale narátorsky citlivo kreslí jej prostredie, mentalitu, medziľudské vzťahy a spôsob ponímania života. Biele miesta vzbudzujú záujem o ľudskú bytosť v jej najhlbšej podstate.

Kniha bola preložená do srbčiny, v roku 2010 vyšla vo vydavateľstve AGORA pod názvom Bele mesta.