Krajňak, Maroš

foto: Michal Burza 

vo finálovej desiatke 2012, vo finálovej desiatke 2013, vo finálovej desiatke 2014

(1972) Svidník

Vyrastal v dedine Vyšná Jedľová. Od roku 1991 žije v Bratislave, kde na Univerzite Komenského vyštudoval odbor sociálna práca. V roku 2006 absolvoval International Business School v Brne. Jeho profesionálna kariéra je dlhodobo zameraná na marketing v oblasti telekomunikačných služieb a internetu. Dôležitou inšpiráciou pre časť skutočných príbehov zaznamenaných v jeho debutovej knihe Carpathia (2011) bola jeho práca na konkrétnom genealogickom projekte, ktorý mu umožňoval po opísanom geografickom priestore intenzívne cestovať. Na úspešnú prvotinu nadviazal vo svojej druhej knihe Entropia (2012). Voľnú trilógiu zavŕšil v roku 2013 titulom Informácia.

Knihy

Informácia

vo finálovej desiatke 2014

Trio Publishing
(2013)

Sú dvaja. Jeden je výkonným kolieskom vo svete moderného „civilizovaného“ otroctva. Druhý sa zamotal v bludných kruhoch striedavých výjazdov do Nemecka, Ameriky a na Ukrajinu. Zo sveta, ktorý ich oberá o ilúzie, odídu za mágiou Florinskej monarchie...

Viac o knihe...

Entropia

vo finálovej desiatke 2013

Trio Publishing
(2012)

Príbeh plný fantázie, bizarných až halucinačných obrazov zachádza pod kožu historickej skutočnosti, súčasnosti aj čitateľovi. Prináša umelecky pôsobivý pohľad na následky udalostí nielen v Haliči v 20. storočí. Kladie čitateľovi množstvo otázok, napríklad, či môže jeden milosrdný čin a celoživotné pokánie zmyť krv z rúk hriešnika a spasiť jeho dušu. Alebo či je fyzická smrť definitívnou hranicou, ktorá zbavuje človeka zodpovednosti. Entropia je výpravou do svojrázneho rusínsko-lemkovského sveta ponad priestor a čas...

Viac o knihe...

Carpathia

vo finálovej desiatke 2012

Trio Publishing
(2011)

Počas čítania knihy Carpathia sa stanete súčasťou putovania rusínskym krajom. Vstúpite do krajiny a lokalít nielen na území Slovenska, ale aj v poľskej Lemkovine, Podkarpatskej Rusi, prípadne sa ocitnete v „emigrantskom“ prostredí Bratislavy a USA. V jednotlivých kapitolách stretnete Andrija Pysanskyja, Andyho Warhola, Gottharda Heinriciho a množstvo ďalších reálnych či vymyslených postáv, ktoré sú prepojené s týmto geopriestorom.

Viac o knihe...