Krajňak, Maroš – Carpathia

 

vo finálovej desiatke 2012

Trio Publishing
(2011)

 

Počas čítania knihy Carpathia sa stanete súčasťou putovania rusínskym krajom. Vstúpite do krajiny a lokalít nielen na území Slovenska, ale aj v poľskej Lemkovine, Podkarpatskej Rusi, prípadne sa ocitnete v „emigrantskom“ prostredí Bratislavy a USA. V jednotlivých kapitolách stretnete Andrija Pysanskyja, Andyho Warhola, Gottharda Heinriciho a množstvo ďalších reálnych či vymyslených postáv, ktoré sú prepojené s týmto geopriestorom.