Krajňak, Maroš – Entropia

 

vo finálovej desiatke 2013

Trio Publishing
(2012)
 

Príbeh plný fantázie, bizarných až halucinačných obrazov zachádza pod kožu historickej skutočnosti, súčasnosti aj čitateľovi. Prináša umelecky pôsobivý pohľad na následky udalostí nielen v Haliči v 20. storočí. Kladie čitateľovi množstvo otázok, napríklad, či môže jeden milosrdný čin a celoživotné pokánie zmyť krv z rúk hriešnika a spasiť jeho dušu. Alebo či je fyzická smrť definitívnou hranicou, ktorá zbavuje človeka zodpovednosti. Entropia je výpravou do svojrázneho rusínsko-lemkovského sveta ponad priestor a čas...